Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Po sekmadieninių pamaldų...
Sekmadienis, 25 Lapkritis 2012 18:32
Panevėžio moterų choras „Svaja“ Lapkričio 11-ąją į Panevėžio ev.reformatų pamaldas rinkomės kitu laiku. Nors tai buvo ir pirmosios pamaldos naujuoju laiku (14val.), jau 12 val. į bažnyčią rinkosi parapijos choristai repeticijai, juk nebe už kalnų ir Kalėdų šventės. Po repeticijos į pamaldas atėjo ne tik parapijiečiai, bet ir Panevėžio moterų choro „Svaja" dalyvės.

Sekmadienio pamaldas laikė generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Greitai praėjo pakylėtos pamaldų akimirkos su nuoširdžiu pamokslu ir giesmėmis.

Po pamaldų visi parapijiečiai pasiliko paklausyti Panevėžio moterų choro „Svaja", kuriam jau ketverius metus vadovauja kompozitorius, poetas Žygintas Anilionis, koncerto. Žygintas yra ir Panevėžio ev. reformatų parapijos vargonininkas, pagal galimybes buria ir parapijos chorą.

Koncerto metu žavėjomės paties choro vadovo sukurta daina „Metai", gražiai skambėjo dainos „Motinai", „Toli toli","Tik viena diena", „Senvagė" ir kt. Buvo skaitomos eilės, skirtos Dievo garbei. O koncerto pabaigoje suskambo Džiuzepės Verdžio „Maldininkų choras". Šios giesmės metu ne vienas parapijietis nubraukė ašarą.

Po koncerto parapijos seniūnų valdybos pirmininkas Petras Romualdas Puodžiūnas ir seniūnė Palmyra Griciūnienė parapijiečių vardu nuoširdžiai padėkojo choristams ir jų meno vadovui už aukšto lygio paruoštą programą. Palinkėjo daug daug koncertų, kūrybinio džiaugsmo, darbingų metų. Gėlės - vadovui, o choristėms įteikėme po kuklią dovanėlę. Kunigas Tomas Šernas, išklausęs visą programą, taip pat padėkojo Žygintui Anilioniui už koncertą. Ilgi žiūrovų aplodismentai patvirtino, kad koncertas visiems patiko. Buvo nuoširdu, įspūdinga ir gera klausytis su meile atliekamų kūrinių.

Po koncerto vyko pokalbis prie arbatos ar kavos puodelio Agapėje. Pirmas mūsų miesto kolektyvo renginys parapijoje šiais metais paliko neišdildomą įspūdį.

P.Griciūnienė