Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos evangelikų reformatų dvasininkų sesija Vilniuje
Dimanche, 02 Décembre 2012 18:33
There are no translations available.

Vilniuje, ev.reformatų bažnyčios parapijos namuose, 2012 metų lapkričio 22-23 dienomis įvyko rudeninė dvasininkų sesija. Svetinguose ir patogiuose parapijos namuose sesija įvyko jau antrąjį kartą. Sesijoje dalyvavo gen.superintendentas kun.Tomas Šernas, kun.Rimas Mikalauskas, kun.Raimondas Stankevičius ir teologas Holger Lahaye. Dėl pateisinamų priežasčių negalėjo dalyvauti kun.Tomas Sakas, kun.Sigita Švambarienė ir lektorius Neilas Cijunskas.

Jau tapo įprasta, kad rudens sesijos metu dvasininkai bendram aptarimui kelia rūpimus klausimus ir įvairias aktualias temas. Vėliau pavasarinėje sesijoje siūlomi konkretūs pasiūlymai Konsistorijai. Šioje sesijoje buvo aptarta bažnyčos teisinė ir dvasinė situacija, gilintasi į santuokos ir skyrybų, kuratorių mokymo, ekumeninės partnerystės, į Sinodo leidyklos ir dvasininkų tarnystės išlaikymo klausimus.

Nuspręsta :

- kuo greičiau paruošti reikalingus teologinius nuostatus santuokos klausimais mūsų bažnyčiai, kuriais remiantis galima būtų formuoti Sinodo kanonus ir porystės klausimų sprendimo praktiką;
- stiprinti ekumeninę partnerystę, kurią turime per EBI įsteigimą;
- išleisti reikalingų katekizmų;
- atsižvelgiant į bažnyčios poreikius, tobulinti priimtus kanonus dėl išsilavinimo cenzo dvasininkams. Šiuo metu kanonas reikalauja universitetinio aukštojo teologijos mokslo, siūloma papildyti kanoną tuo, jog galiotų ir ne universitetinio aukštojo mokslo diplomai, pav., dvasinių seminarijų ir institutų.

Sesija pasibaigė lapkričio 23 dieną iškilminga atminimo lentos atidengimo ceremonija, skirta pirmajam Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui atminti, kurioje dalyvavo gen.superintendentas kun. Tomas Šernas, kun. Rimas Mikalauskas ir teologas Holger Lahaye.

Kun.T.Šernas