Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Adventinių giesmių vakaras
Donnerstag, den 13. Dezember 2012 um 18:54 Uhr
There are no translations available.

advento_sekmad_m„Garbė Tau, Viešpatie, už amžiną taką, kuriuo mes einame, už saulę, kuri kas rytą teka, už kalnus, kuriuos ne kiekvienas pasiekiame ir už tai, kad mes esame niekas prieš Tavo veidą. Dėkojame Tau, Viešpatie, už sodybas, už žemę, už sodą, už lopšį, už milžinų kapus, už praeitį - su visais skausmais, sunkumais ir ateitį  be nuodėmių."

Šiomis nuostabiomis Panevėžio sveikuolių klubo pirmininko Kazimiero Ilginio  mintimis prasidėjo nuostabus, dvasingas Advento giesmių vakaras, kuris vyko po II-jo Advento sekmadienio pamaldų. Jas vedė generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Adventines giesmes giedojo „Atgaivos" choras, vadovaujamas Dalios Gaspariūnienės.

Su įdomumu klausėmės sakralinių giesmių, šlovinančių Viešpatį, o pertraukėlėse tarp giesmių gerb. K. Ilginio skaitomų posmų, kuriais jis kreipėsi į vaikus:

Pažvelk, vaikeli, kaip medžiai nutilę,

Kokia rimtis Advento naktį.

Apsidairyk aplinkui ir įsileisk į savo širdį tą laukimą,

Kad ir tavyje kažkas gero užgimtų.

Tik nevalia į širdį įsileisti blogį,

Nes lūpos duotos tik geram žodžiui tarti...

Toliau vėl skambėjo giesmės „Kristau, dangun eik", „Prailgo dienos". K. Ilginis prisiminė artėjančias Kalėdas ir perskaitė Dalios Teišerskytės eilėraštį apie tai, o „Atgaiva" pagiedojo vokiečių giesmę „Mielas Jėzau". Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas Petras Puodžiūnas padėkojo choristams  už giesmes, o jie džiaugėsi gera bažnyčios akustika. Pavaišinę svečius kukliomis vaišėmis, skirstėmės visi gerai nusiteikę ir didžiai praturtėję. Svečiai dėkojo, kad pakvietėme, o mes, kad jie mielai sutiko su mumis pabendrauti.

Sigita Audickienė