Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Naujienos iš Prancūzijos
Samstag, den 26. Januar 2013 um 20:03 Uhr
There are no translations available.

Naujos Prancūzijos jungtinės protestatų bažnyčios logo


2006 metų Europos WARC delegacijos foto Biržų ev. ref. bažnyčios zakristijoje: iš kairės į dešinę: pirmas – kun.Didier Crouzet (Prancūzija), kun.Semko Koroza (Lenkija), kun.Bertalan Tamas (Vengrija), kun.Ian W Alexander (Škotija), diak.Sigita Švambarienė bei kun.Rimas Mikalauskas.

2013 metų sausio 24 dieną Europos WCRC narių bažnyčių vadovybėms buvo išplatintas Prancūzijos reformatų bažnyčios užsienio reikalų vedėjo kun.Didier Crouzet pranešimas apie svarbius pokyčius Prancūzijos evangelikų pasaulyje. Žinia, kad 2007 metais tiek Prancūzijos reformatų, tiek Prancūzijos liuteronų bažnyčios savo Sinodų suvažiavimuose priėmė sprendimą dėl šių bažnyčių sujungimą į vieną bažnytinį administracinį vienetą - Prancūzijos jungtinę protestantų bažnyčią (originalus pavadinimas: Eglise protestante unie de France). Šis susijungimas vyksta palaipsniui. 2012 metais žemesnio administracinio lygmens bažnyčių vienetai šiuo klausimu priėmė 2007 metų Generalinių Sinodų sprendimų palaikymą, todėl nuo 2013 metų sausio 1 dienos Prancūzijoje pradėjo veikti Prancūzijos jungtinė protestantų bažnyčia (www.eglise-protestante-unie.fr).

Kun. Didier Crouzet (Prancūzija) 2009m. Vilniaus ev.ref. parapijoje. Atskiri iki tol veikę bažnytiniai vienetai - Prancūzijos reformatų bažnyčia ir Prancūzijos liuteronų bažnyčia nustoja egzistavę, tačiau visas tarptautines šių bažnytinių vienetų narystes perima minėtas jungtinės bažnyčios vienetas. Jis bus atstovaujamas tiek reformatų, tiek liuteronų ir bendrose abiejų konfesijų evangelikų tarptautiniuose organizacijose. Ilgus metus ėjęs Prancūzijos reformatų bažnyčios tarptautinių ryšių kuratoriaus pareigas kun.Didier Crouzet nuo 2013 metų liepos 1 dienos pradės eiti jungtinės bažnyčios Generalinio sekretoriaus pareigas. Jungtinės bažnyčios užsienio reikalų kuratoriaus pareigoms paskirta teologė iš pietų Prancūzijos ponia Claire Sixt-Gateuille. Ji šiuo metu yra viena iš Europos bažnyčių tarybos centrinio komiteto narių.

Kunigas Didier Crouzet Lietuvoje lankėsi 2006 metais su Europos WARC delegacija, atsakinga už partnerystes tarp reformatų Centrinėje ir Rytų Europoje. Tuomet kunigas, kartu su visa delegacija aplankė Biržų, Panevėžio ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijas.

InfoRef.lt