Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Šaukiamas neeilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas
Monday, 11 February 2013 17:40
There are no translations available.

Rinksime naują Bažnyčios vadovybę

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Konsistorijos posėdyje nuspręsta kovo mėnesį sušaukti neeilinį Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą, skirtą naujiems Bažnyčios vadovams išrinkti. Tokį sprendimą lėmė netikėta Konsistorijos prezidento, Sinodo kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno netektis. Neeiliniame Sinode tikimasi išspręsti ir įsisenėjusias evangelikų reformatų bendruomenės problemas - nauja Bažnyčios vadovybė padės sutelkti negandų išvargintus tikinčiuosius.

„Be atokvėpio ieškome kelio į ramybę ir stiprią, vieningą tikinčiųjų bendruomenę Lietuvoje. Tikiu, jog to paties nori ir kiekvienas evangelikų reformatų bažnyčios narys", - po Konsistorijos susitikimo kalbėjo Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

Pasak vicesuperintendento kunigo Rimo Mikalausko, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos (anksčiau vadintos Sinodo Kolegija) posėdyje (2013 01 26) nuspręsta jau šį pavasarį sušaukti neeilinį aukščiausios Bažnyčios institucijos - Sinodo suvažiavimą, kurio metu būtų išrinktas ne tik naujas Konsistorijos vadovas, bet ir kiti Bažnyčios atsakingi asmenys - šiuo metu pareigas einančių 4 dvasininkų ir likusių 3 pasauliečių - Konsistorijos narių  kadencija baigiasi birželio mėnesį.

„Sinodo suvažiavime  dalyvauti ir naująją Konsistoriją rinkti kviečiami visų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų atstovai - taip siekiame užtikrinti, kad demokratiniu keliu išrinkta Konsistorija atstovautų visą šalies evangelikų reformatų religinę bendruomenę, neleisdama jos skaldyti kieno nors gobšumui ar užgaidoms", - kalbėjo R. Mikalauskas.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Lietuvoje veikia nuo XVI amžiaus, o šiuo metu vadovaujasi bažnytinės teisės nuostatomis, įskaitant dar iki 1940 m. bažnyčios priimtus kanonus. Remiantis jais, aukščiausia bažnyčios institucija - Sinodas, o bažnyčios turtą tvarko bei administracines funkcijas atlieka iš Sinodo narių renkama Konsistorija (Sinodo Kolegija).

Lietuvos evangelikų reformatų religinė bendruomenė - viena ir nedaloma, todėl tikimasi, jog naujoji, visiems šalies evangelikams reformatams atstovausianti Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija sugrąžins vienybę į bendruomenę.

Pagal bažnyčios kanoninę teisę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią sudaro parapijos, kurios yra bendruomenės su konkrečiais jos nariais. Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigta ir veikia 14 evangelikų reformatų parapijų. Visi juridinių asmenų registre esantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra tradicinė religinė bendrija ir kurie savo pavadinime turi žodžių junginį "evangelikų reformatų", priklauso šiai religinei bendruomenei.

Iš karto po Konsistorijos posėdžio buvo suderinta su visomis evangelikų reformatų parapijų vadovybėmis ir kuratoriais kokia tvarka ir laiku vyks  parapijų sesijos:

2013 M. VASARIO 16 D., ŠEŠTADIENIS
Salamiesčio parapijos sesija - 2013 m. vasario 16 d., št., 11:00 val.
Panevėžio parapijos sesija - 2013 m. vasario 16 d., št., 11:00 val.
Švobiškio parapijos sesija - 2013 m. vasario 16 d., št., 15:00 val.

2013 M. VASARIO 17 D., SEKMADIENIS
Vilniaus parapijos sesija - vasario 17 d., sk., 10:00 val.
Nemunėlio Radviliškio parapijos sesija - vasario 17 d., sk., 11:00 val.
Papilio parapijos sesija - vasario 17 d., sk., 14:00 val.
Kėdainių parapijos sesija - vasario 17 d., sk., 14:00 val.

2013 M. VASARIO 23 D., ŠEŠTADIENIS
Kauno parapijos sesija - vasario 23 d., št., 12:00 val.
Šiaulių parapijos sesija - vasario 23 d., št., 16:00 val.

2013 M. VASARIO 24 D., SEKMADIENIS
Alytaus parapijos sesija - vasario 24 d., sk., 10:00 val.
Jonavos parapijos sesija - vasario 24 d., sk., 14:00 val.

2013 M. KOVO 2 D., ŠEŠTADIENIS
Kelmės parapijos sesija - kovo 2 d., št., 10:00 val.
Klaipėdos parapijos sesija - kovo 2 d., št., 13:00 val.

2013 M. KOVO 3 D., SEKMADIENIS
Biržų parapijos sesija - kovo 3 d., št., 12:00 val.

Visose keturiolikoje Lietuvos evangelikų reformatų parapijų sesijų išrinkus naująsias vadovybes, 2013 M. KOVO 16 D., 10:45 val. (ŠEŠTADIENĮ) bus sušaukatas Konsistorijos posėdis (Priešsinodinė sesija) bei 15:00 val. - Kuratorių sesija,  o Neeilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas vyks kovo 23 d., šeštadienį, 12:00 val. Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje.

InfoRef.lt