Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Išrinkta nauja Lietuvos Reformatų Bažnyčios vadovybė
Montag, den 25. März 2013 um 09:21 Uhr
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu perrinktas kun. Tomas Šernas

Konsistorijos (Sinodo kolegijos) prezidentu - panevėžietis Sinodo kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas

Sinodo dalyviai.          Aurelijos Arlauskienės nuotraukaŠeštadienį Vilniuje vykusiame neeiliniame Lietuvos evangelikų reformatų Sinode paaiškėjo kas vadovaus religinei bendruomenei artimiausius trejus metus. Bažnyčios generaliniu superintendentu perrinktas dvasininkas Tomas Šernas, vicesuperintendentu - kunigas Rimas Mikalauskas. Išrinkta nauja Konsistorija (Sinodo kolegija) iš 4 dvasininkų ir 4 vyresniųjų pasauliečių. Konsistorijos prezidentu  išrinktas Sinodo kuratorius Petras Puodžiūnas iš Panevėžio ir viceprezidentu Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius. Sinodo susitikime dalyvavo ne tik visų šalies religinės bendruomenės parapijų atstovai, bet ir Seimo nariai, ministerijų atstovai.

Neeilinis Sinodas sušauktas dėl netikėtos Konsistorijos prezidento, Sinodo kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno netekties. Susitikimo metu išrinktos visos svarbiausios religinės bendruomenės pareigybės 2013-2016 metų kadencijai. Tikimasi, jog nauja, visų šalies evangelikų reformatų parapijų vieningai bei demokratiškai išrinkta Bažnyčios vadovybė padės išspręsti įsisenėjusius Lietuvos Reformatų Bažnyčios skaudulius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos (Sinodo kolegijos) prezidentu išrinktas kuratorius Petras Romualdas Puodžiūnas. Viceprezidento pareigose liko kun. Raimondas Stankevičius. Konsistorijos nariais išrinkti dar 3 dvasininkai: kun. Tomas Šernas, kun. Rimas Mikalauskas, kun. Tomas Sakas ir 3 pasauliečiai: kurt. Danguolė Kairienė, dr. Jonas Albertas Naktinis ir Nerijus Krikščikas.

Išrinktos naujos Sinodo komisijos: Mandatų Komisija ir Revizijos komisija.

„Labiausiai mane džiugina tai, jog šiandien čia susibūrė tikinčiųjų bendruomenės atstovai iš visos Lietuvos bendriems sprendimams priimti. Demokratiškai ir laikantis kanonų teisės buvo išrinkti bažnyčios įsteigtų juridinių asmenų vadovai, išspręsti kiti svarbūs bažnyčiai klausimai.  ", - po renginio kalbėjo T. Šernas.

Sinodo svečiai (iš kairės). Pirmoje eilėje: Kun.V.Seliavko (Ortodoksų Bažnyčia); kun.D.Trijonis (Romos Katalikų Bažnyčia); Seimo nariai: A.Zeltinis ir A.Kašėta, Vilniaus ev. reformatų parapijos Seniūnų tarybos pirmininkas A.Verbickas. Antroje eilėje: Teisingumo viceministras P.Griciūnas, Teisingumo ministerijos Juridinių asmenų ir religijų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Nadia Chorundžij. Tarp Sinodo svečių buvo ir šioje nuotraukoje neužfiksuoti: Seimo narys R.Kupčinskas, Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento vyriausioji specialistė Nijolė Bielinienė, ES nario V.Landsbergio patarėjas A.Tučkus.          Aurelijos Arlauskienės nuotaukaSinode taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algis Kašėta, Aleksandras Zeltinis, Rytas Kupčinskas, Teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, Vytauto Landsbergio patarėjas Andrius Tučkus, Teisingumo bei Sveikatos apsaugos ministerijų atstovės. Evangelikų reformatų bendruomenę apsilankymu pagerbė kitų konfesijų, Romos katalikų, ortodoksų bažnyčių atstovai, Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos Europos vadovų tarybos viceprezidentas kun. Odor Balazs, Sinodą sveikino raštu Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, JAV lietuvių reformatų Sinodo kolegijos ir kitų kraštų reformatų Bažnyčių vadovai.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Lietuvoje veikia nuo XVI amžiaus, o šiuo metu vadovaujasi dar iki 1940 m. bažnyčios priimtais kanonais. Remiantis jais, aukščiausia bažnyčios institucija - Sinodas, o bažnyčios turtą tvarko bei administracines funkcijas atlieka iš Sinodo narių renkama Konsistorija (Sinodo Kolegija).

Lietuvos evangelikų reformatų religinė bendruomenė - viena ir nedaloma, todėl tikimasi, jog naujoji, visiems šalies evangelikams reformatams atstovausianti Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija sugrąžins vienybę į bendruomenę.

Pagal bažnyčios kanoninę teisę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią sudaro parapijos, kurios yra bendruomenės su konkrečiais jos nariais. Šiuo metu Lietuvoje yra įsteigta ir veikia 14 evangelikų reformatų parapijų. Visi juridinių asmenų registre esantys juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra tradicinė religinė bendrija ir kurie savo pavadinime turi žodžių junginį "evangelikų reformatų", priklauso šiai religinei bendruomenei.

InfoRef.lt

Daugiau Aurelijos Arlauskienės nuotraukų:  camera