Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Linkėjimai Velykų proga
Samedi, 30 Mars 2013 22:00
There are no translations available.

Atėnų Areopage apaštalas Paulius mokytiems graikams skelbė Evangeliją. Jis aiškino pačią esmę, kuri aktuali šiandieną mums ir visam pasauliui, tiek bešvenčiant Velykas, tiek kasdieniniame gyvenime. Evangelijos esmė tik vienu sakiniu apibrėžiama, bet kokia didinga ir nepaprasta. Tačiau jau sekantis sakinys parodo, kokia buvo daugumos žmonių reakcija.

Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanymo laikų ir dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti, nes Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už Jį laidavo, prikeldamas Jį iš numirusių. Išgirdę apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė šaipytis, o kiti sakė: „Apie tai tavęs paklausysime kitą kartą". (Apd 17, 30-32).

Per Velykas džiaugsmingai švenčiame Jėzaus prikėlimą iš mirusiųjų. Krikščionys visa tai skelbia ir deklaruoja "oficialiai", bet ne viskas, ką žmonės deklaruoja oficialiai, yra tai, kuo iš tikrųjų jie gyvena. Besidžiaugdami neužmirškime, ką švenčiame - ne pavasarį, ne gamtos prabudimo šventę, bet Jėzaus prikėlimą. Šis nepaprastas įvykis mums būtų tik efektingi, bet beprasmiai burtai, jeigu mes nematytume, kaip tai susiję su mūsų pačių gyvenimu, jeigu užmirštume atgailą ir Dievo teismą.

Todėl, linkėdamas džiaugsmo krikščioniškoje Velykų šventėje, linkiu jums atgailos, nes taip įsako Dievas. Be atgailos nebūna ir tikro džiaugsmo.

Kaip trūksta džiaugsmo tiems, kurie neatgailauja! Jie pavydūs ir nelaimingi, nuolatos nepatenkinti. Džiaugsmas ir atgaila yra dvi tos pačios monetos pusės. Atimkime džiaugsmą, ir iš mūsų atgailos liks tik pretenzinga fariziejiška teisumo kaukė. Atimkime atgailą, ir iš mūsų išgyvenamo džiaugsmo beliks muilo burbulai, kurie gražiai spindi, bet tuoj išnyksta.

Tik atgailaujantis ir besidžiaugiantis žmogus stato Jėzaus Kristaus Bažnyčią.

Linkėdamas mums ir visiems krikščionims Bažnyčios statymo, prašau nedelsti, negalvoti - „Apie tai tavęs paklausysime kitą kartą". Dažniausiai kito karto nebūna, tad darykime tai, ką mums, krikščionims privalu daryti.

Būkime džiaugsmingi, dėkokime Dievui, nes Jėzus Kristus prikeltas. Aleliuja!

Kun.Tomas Šernas
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas