Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
APOLOGETIKA
Mercredi, 03 Avril 2013 10:17
There are no translations available.

APOLOGETIKA - graikiškos kilmės žodis (απολογια), kuris reiškia „apsiginti". Krikščioniškos apologetikos paskirtis - apginkluoti krikščionis, kad galėtų apginti savo pasitikėjimą Jėzumi Kristumi. Apginti savo išganymo viltį Jame, kaip tai Šventajame Rašte nurodyta (žr. Ef4, 14-15; 2 Tim 4,2-5; Tit 1, 9; 1 Pt 3,15). Toks gebėjimas yra pagrįstas giliu Šventojo Rašto pažinimu, ypač jo Tiesos: Sukūrimo, Prigimtinės nuodėmės, Pasmerkimo, Tvano, Nekaltojo prasidėjimo, Jėzaus Nazarėno gyvenimo ir tarnystės, Kryžiaus, Nukryžiavimo, Prisikėlimo, Dangun žengimo, Pažado apie Antrąjį atėjimą ir Naujo dangaus ir žemės doktrinų. Krikščionis yra pašauktas ir privalo mokėti logiškai ir skaidriai išaiškinti Šventojo Rašto Tiesą - aukščiau paminėtas doktrinas tokiu būdu, pagrįsdamas savo tikėjimą ir viltį Jėzumi Kristumi, kaip tai mokina Dievo Žodis: Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visad pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai, turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti (1 Pt 3,15)

RM