Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų metai 2011
Vendredi, 19 Avril 2013 10:40
There are no translations available.

Reformatų metai 2011 2011-ieji Lietuvos evangelikams reformatams - išbandymų metai. Per Jonines, eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo metu, pasamdytos privačios apsaugos firmos atstovai, remdamiesi sutartimi su Lietuvos evangelikų reformatų sinodo kolegija, bandė užplombuoti Biržų evangelikų reformatų bažnyčios duris. Bendruomenės nariai - senjorai, jaunimas - dieną naktį nesitraukė iš bažnyčios. Meldėsi, skaitė Šventąjį
Raštą, giedojo giesmes, dažnas čia pat, ant suolo, numigdavo ir vėl stodavo į maldos postą. Bažnyčioje vyko iš anksto numatyti dvasiniai patarnavimai - sutuoktuvės, krikštynos, pirmosios Komunijos - Konfirmacijos šventė, vasaros kapinių šventės. Biržų bažnyčioje budėta daugiau kaip tris mėnesius. Arba 2320 valandų - iki Biržų rajono apylinkės teismo sprendimo skirti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus išspręstas pastato - maldos namų - nuosavybės klausimas.

Skaitykite visą leidinį (PDF)