Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Perduotas Dubingių Radvilų rūmų maketas muziejui
Freitag, den 14. Juni 2013 um 06:00 Uhr
There are no translations available.

dubingiu pilies maketas_mBirželio 11 d. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose įvyko Dubingių Radvilų rūmų maketo iškilmingas perdavimas muziejui. Renginyje dalyvavo Dubingių piliavietės archeologinių tyrimų ir Mokslinės rūmų rekonstrukcijos autoriai prof. Albinas Kuncevičius, doc. Rimvydas Laužikas. Vilniaus Statybininkų rengimo centro direktorius Juozas Baranauskas, maketo sukūrimo vadovas Vladas Butrimas su moksleiviais bei Molėtų rajono mero pavaduotojas Henrikas Ivickas. Taip pat tokio svarbaus renginio nepraleido negausus, bet aktyvus Vilniaus ev. reformatų bendruomenės branduolys su klebonu kun. Raimondu Stankevičiumi.

lauzikas__m Vakarą pradėjo doc. Rimvydas Laužikas pasidžiaugdamas, jog mokslinių tyrimų rezultatai virsta ir šauniais maketais, dėl kurio visi čia ir susirinko. Istorikas susirinkusiems trumpai papasakojo, kaip atrodė rūmai, kokia jų buvo paskirtis. „Rašytiniuose šaltiniuose Dubingių pilis minima nuo XIV a. Tikriausiai XIV a. pirmoje pusėje, 500 m ilgio ir 100-220 m pločio salos kalvoje pastatyta medinė pilis, saugojusi nuo Livonijos ordino puolimų kelią į Vilnių. 1412-1413 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas pastatydino naują pilį, o prieš 1430 m. pilies kieme ir medinę katalikų bažnyčią. XV a. pilis atiteko Biržų - Dubingių šakos Radviloms, ir buvo jų kelis kartus perstatyta, paskutinį kartą -  XVII a. pradžioje. 1547 - 1548 m. joje penkis mėnesius po slaptų vedybų su Lietuvos - Lenkijos karaliumi Žygimantu Augustu gyveno Barbora Radvilaitė. Ankstyviausią piliavietės piešinį iš 1872 m. yra palikęs Napoleonas Orda (1807-1883 m.). Jame matyti rūmų ir bažnyčios griuvėsiai. Sprendžiant iš piešinio, rūmai buvo kelių aukštų, su grakščiu bokštu. Jie buvo gana panašūs į kitus to meto Radvilų statytus rūmus  Nesvydžiuje, Vilniuje, kiek vėliau - ir Kėdainiuose. XVIII a. viduryje pilis sunyko. Dubingių piliavietė yra didžiausia Lietuvoje", - teigė doc. R. Laužikas. Istorikas taip pat pasidžiaugė aktyvia ev. reformatų bendruomene, neleidžiančia pamiršti kunigaikščių Radvilų.

butrimas_m Maketo sukūrimo vadovas Vladas Butrimas dėkojo istorikams už bendradarbiavimą kuriant maketą. „Kurdami maketą susidūrėme su daugybe iššūkių: ne tik nežinojome kaip tiksliai atrodė pilis, bet ir kelių aukštų, kokia buvo išorės puošyba, kur kaminas, įėjimas ir pan. Dirbdami drauge su šauniais specialistais sukūrėme Dubingių Radvilų rūmų maketą. Pradžioje maketą padarėme raudonos spalvos, imituojant tuo metu naudotas statyboms raudonas plytas, bet neatrodė gerai. Maketai turi būti šviesūs. Tad perdarėme į baltų plytų imitacijos maketą,  panaudojant statybinę medžiagą - akyto betono blokelį. Iš išlikusių rašytinių šaltinių buvo žinoma, kad Dubingių bažnyčios interjerą puošė Radvilų herbas, todėl nusprendėme, kad ant rūmų sienos taip pat turėjo būti herbas. Makete herbas puošia bokštą. Rūmai atkurti gotikiniai - sienas laiko kontraforsai, gotikinis plytų dėjimo būdas, gotikinis sienų puošybos elementas, primenantis lietuviškus raštus -  su renesanso elementais - užapvalinti langų apvadai, rūmų viršų puošia frizas. Mokykloje (Vilniaus Statybininkų rengimo centras aut. past.) turime dailiųjų amatų būrelį, bet nepasiribojame tik amatais. Stengiamės nepamiršti savos istorijos, ją atkurti ir puoselėti ir tai perteikti moksleiviaims. Džiugu, jog prie šio maketo sukūrimo prisidėjo mūsų auklėtiniai. Neapsiribojame šiuo maketu ir turime minčių sukurti visų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės pilių maketus", - savo ateities planus dėstė V.Butrimas.

budrys_dMaketo perdavimo iškilmėse dalyvavo Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. „Savo didingumu, puošnumu Radvilų rūmai Vilniuje, kur esame šiandien, buvo patys puošniausi mieste rūmai, savo prašmatnumu toli lenkė valdovų rūmus. Šioje salėje iki XVII a. buvo Radvilų koplyčia, kurioje didikai išpažino Dievo Žodį reformatų tikėjime. Džiaugiuosi, jog bendromis įvairių sričių specialistų pastangomis atgyja Radvilų istorinis atminimas. Šiuose rūmuose įkursime nuolatinę Radviloms skirtą ekspoziciją ir manau ji tik gausės", - sakė R.Budrys.

Statybininkų rengimo centro direktorius Juozas Baranauskas didžiuodamasis žvelgė į maketą, kuris buvo sukurtas jo vadovaujamos mokyklos mokinių ir mokytojų rankomis. „Mokome ne tik statybos subtilybių jaunąją kartą, bet ir stengiamės jiems pažadinti norą domėtis savos šalies istorija. Gal šis maketas paskatins atstatyti Radvilų rūmus Dubingiuose?", - su viltimi klausė J.Baranauskas. Į renginį atvykęs Molėtų rajono mero pavaduotojas Henrikas Ivickas padėkojo istorikams už atliktus kasinėjimus Dubingiuose bei palinkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose.

parapijieciai_dDubingių Radvilų rūmų maketo perdavimas muziejui baigtas Vilniaus ev. reformatų parapijos Tarybos pirmininko Alvydo Verbicko ir parapijietės, Radvilų ąžuolyno sumanytojos bei globėjos Danguolės Juršienės padėkomis, prisidėjusiems prie maketo kūrimo.

Primename jog, prof. dr. Albinui Kuncevičiui ir doc. dr. Rimvydui Laužikui 2009 m. skirta Mokslo pažangos premija už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003-2009 m.) ir atliktų tyrimų sklaidą visuomenei bei kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose".

2011 m. Radvilų rūmų muziejui buvo perduotas Dubingių ev. reformatų XVII a. bažnyčios maketas, sukurtas taip pat glaudžiai bendradarbiaujant Dubingių tyrimų komandai, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai ir Vilniaus Statybininkų rengimo centrui. Mokslinės bažnyčios rekonstrukcijos autoriai yra prof. Albinas Kuncevičius, doc. Rimvydas Laužikas, Robertas Zilinskas. Maketas buvo atliktas 2011 metais, kūrėjų kolektyvui vadovavo Vladas Butrimas, dalyvaujant A. Pipirui, J. Rimkui, K. Kurilavičiui. Bažnyčios maketas buvo pirmasis, simbolinis būsimos parodos eksponatas. Dabar šalia jo atsidurs Dubingių Radvilų rūmų maketas. Greta stenduose eksponuojami 2006-2007 m. bei 2008-2011 m. archeologinių tyrinėjimų metu rasti radiniai. Radinių eksponavimas yra logiška mokslinių tyrimų tąsa - būdas supažindinti visuomenę su mokslinių tyrimų rezultatais. Tikėkimės, jog Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose kunigaikščiams Radviloms skirta nuolatinė ekspozicija ir toliau sparčiai didės.

Viktorija Liauškaitė

Nuotraukos autorės