Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis 2013 metų Sinodo suvažiavimas Biržuose
Mittwoch, den 19. Juni 2013 um 10:56 Uhr
There are no translations available.

Joninių savaitgalį - Biržuose susirinks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas į eilinį suvažiavimą

Kiekvienais metais Aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirenka į eilinį Sinodo suvažiavimą Biržuose, Joninių metu. Biržų miestas bei jame esanti evangelikų reformatų bažnyčia, kaip Sinodo susirinkimo vieta bei Joninių laikas buvo parinkti ir patvirtinti dar 1920 metais. Pirmoji Sinodo suvažiavimo diena yra skirta posėdžiams, kuriuose išklausomi sveikinimai, pranešimai aktualiomis Bažnyčiai temomis, paskelbiamos tarnystės ataskaitos ir svarstomi, priimami bažnytinės teisės aktai.

Antrąją Sinodo suvažiavimo dieną - švenčiamos iškilmingoms pamaldoms su Viešpaties Vakariene, jose paskelbiami Sinode priimti nutarimai, vyksta naujai pašauktų dvasininkų šventinimai arba pasaulietinių Sinodo kuratorių įvedimas tarnystėn.

Šiemet Sinodui yra pateikti bažnytinės teisės projektai bažnytinės santuokos ir skyrybų klausimais. Bus teikiamas siūlymas dvasininko pašventinimui ir naujų pasaulietinių vyresniųjų - Sinodo kuratorių pašaukimui.

Maloniai kviečiame visus evangelikus reformatus dalyvauti Sinodo posėdžiuose, kuriuose visi turi pasisakymo teisę ir kartu švęsti iškilmingas Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pamaldas Joninių Sekmadienį.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo dalyvių registracijos pradžia - 2013 metų birželio 22 dieną, šeštadienį, 10 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Sinodo atidarymo pamaldų pradžia - 11 val. Posėdžių pradžia - 11:30 val. Sinodo uždarymo pamaldos - 2013 metų birželio 23 dieną, 11 val.

Kun. Rimas Mikalauskas, Lietuvos ev. ref. vice-superintendentas