Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kapinių ramybę drumsčia nenuovokūs vasarotojai
Mittwoch, den 24. Juli 2013 um 07:09 Uhr
There are no translations available.

siaures_rytu_logo

Jau ne vienerius metus netyla nuogąstavimai dėl tvarkos J. Nastopkos gatvėje. Biržuose esančiose senųjų evangelikų reformatų kapinėse. Kapinės yra vieta, kurioje ramybę atrasti turėtų ne tik atgulę amžinojo poilsio, tačiau ir su brangiais žmonėmis pabūti atvykę mirusiųjų artimieji. Deja, tokias ramybės akimirkas vis dar tebegriauna netoli kapinių gyvenančių žmonių nenuovoka - per dieną galima pamatyti ne vieną kulniuojančią ir emocingai klegančią kompaniją. Iš burnos virstantys viešoje vietoje nevartojami žodžiai, kūnai, susupti chalatais, galvos - rankšluosčiais. Rankose šampūnų ir ne tik prikrauti maišeliai, o kartais to „ne tik" netgi nesivarginama įdėti į maišelius ir alkoholio sklidina tara mosuojama čia pat, prieš žmonių, atėjusių pabūti su artimaisiais, akis. Klegesių foną neretai praskaidrina ir aplink zujantis ir lojantis šuo.

Prie kapinių yra maudykla, kur aplink gyvenantys žmonės prausiasi, skalauja drabužius. Kadangi kapinės yra arti ežero kranto, žmonės prie telkinio eina tiesiai per jas. Biržų miesto seniūnas Vytas Jareckas kalbėjo, jog ši situacija jam yra puikiai žinoma. Jo teigimu, ši situacija - didelė problema, keliaujanti iš kartos į kartą. Tvora kapines juosia tik iš fasadinės pusės. Jis mano, jog kapines nuo ežero pusės taip pat apjuosus tvora problema dingtų. „Reikia planingai daryti projektus ne tik šitam atvejui, tačiau ir dėl kapinių viduryje esančios atliekų surinkimo aikštelės. Kasmet vis viliamės tai padaryti, bet, deja, kol kas tam finansinių galimybių nelabai yra", - sakė V. Jareckas.Jis kalbėjo, jog prie maudyklų seniūnija iškabinsianti draudžiamuosius užrašus, įspėjančius dėl drabužių skalavimo ir kitokių „pomėgių" gresiančių baudų.

„Tai - bedievystė, visiškas pagarbos neturėjimas kapinėms, nesvarbu, kokio tikėjimo", - apie minėtą situaciją kalbėjo Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas kunigas Rimas Mikalauskas.
Kunigas sakė, jog šios kapinės - garbingos, istorinės. Jo nuomone, reikia uždaryti ežero link vedančius takelius, spręsti maudyklos klausimą. Vis dėlto problemų kyla ne tik dėl prie ežero vedančių takelių, tačiau ir dėl atliekų surinkimo aikštelės, į kurią vietiniai gyventojai suverčia atliekas.

Ir seniūnas V. Jareckas, ir kunigas R. Mikalauskas išreiškė nuomonę, jog sprendžiant vietinių gyventojų elgesį kapinėse į pagalbą telktis policiją nėra labai efektyvu. „Bet būtų gerai, jei pareigūnai kaskart kapinėse apsilankytų ir žmonės pamatytų, jog yra skiriamas šioks toks dėmesys. Tai mūsų, reformatų, kapinės, bet visi tikintieji turime jomis rūpintis kartu. Nereikėtų visko krauti ant valstybės, juk mes visi ir esame valstybė", - sakė kunigas. Kun. R. Mikalauskas kalbėjo, jog problemai išspręsti turbūt daug lėšų nereikia, tačiau reikia priimti atitinkamus sprendimus. Jis išsitarė, jog yra susilaukta prašymo dėl kapinių priežiūros ir tvarkos perorganizavimo, šį klausimą tikimasi išspręsti iki kitos vasaros.

Aistė Vitkauskaitė