Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bažnyčios juridiniai asmenys
Thursday, 01 August 2013 09:17
There are no translations available.

Lietuvos Juridinių asmenų registre yra įregistruota 17 juridinių asmenų, kurie įvairiuose lygmenyse atstovauja Lietuvos evangelikų reformatų bažnytines institucijas. Iš jų 14 juridinių asmenų įregistruotų vietinių surinkimų - parapijų: 3 Biržų rajone ir po vieną Pasvalio , Kupiškio rajonuose ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Kelmės, Alytaus, Jonavos miestuose.

Trys juridiniai asmenys atstovauja centrines bažnytines institucijas. Aukščiausiąją vadovybę - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą atstovauja juridinis asmuo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodas, žemesniąją Sinodo įgaliotą vadovybę - Lietuvos evangelikų reformatų Konsistoriją (jur.asmuo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija) bei Lietuvos evangelikų reformatų senioratą - generalinio superintendento instituciją (jurd. asmuo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia). Visų juridinių asmenų atstovavimui Sinodas nustatė įgaliotus Bažnyčios pareigūnus (Memorialas 12- 2007, Dėl Sinodo teisių).

Bažnyčios vadovybė nusprendžia kiek ir kokių juridinių asmenų Bažnyčiai atstovauti reikalinga. Jų skaičius gali kisti, nes juridinio asmens teisių turėjimas yra reikalingas santykiams su valstybe ir jos institucijomis. Bažnyčios viduje juridinio asmens statutas nėra reikalingas, todėl gali būti daugiau bažnytinių institucijų, kurios nesinaudoja juridinio asmens teisėmis, bet gali būti, reikalui esant, atstovaujamos kurio nors kito juridinio asmens, kaip tai numatyta vidiniuose bažnytinės teisės aktuose.

Centrinių bažnytinių institucijų juridinių asmenų rekvizitai:

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodas
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192100594
Adresas korespondencijai: Reformatų g.3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt
Telefonai: (+370 450) 35100; +370 686 66383
Banko duomenys:
AB DnB Nord, banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 292077730
Būstinės ir korespondencijos adresas: Vilniaus m. sav . Vilniaus m. Pylimo g. 20-13
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt
Telefonai: +370 655 43678; +370 610 04399

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192103366
Būstinės ir korespondencijos adresas: Vilniaus m. sav . Vilniaus m. Pylimo g. 20-13
Telefonai: +370 655 43677; +370 686 66383
Kontaktinis el. paštas: senior @ ref.lt