Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Net ir tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio (Laodzi)
Monday, 26 August 2013 07:58
There are no translations available.

kaunieciai klaipedoj_mRugpjūčio 24 - 25 dienomis Kauno evangelikų reformatų parapijos nariai nedrąsiai išsiruošė į Klaipėdą. Šis vizitas buvo planuotas jau metus, tačiau kaip ir kiekviena kelionė kėlė nerimą. Tačiau pamačius kunigą Tomą Saką visas nerimas išsisklaidė akimirksniu. Kauniečiams pristatyta Klaipėdos istorija, apžiūrėję senamiestį, aplankę pilį bei kruizinių laivų perkėlą, vietą, kurioje stovėjo evagelikų reformatų bažnyčia, liuteronų - laukininkų bažnyčia, planuojama atstatyti liuteronų bažnyčia, susirinkome Klaipėdos evangelikų liuteronų Sandoros salėje Biblijos studijoms su klaipėdiečiais.

kaunieciai_klaipedoj1_mBiblijos studijų tema buvo „Šventųjų bendravimas". Nors tema buvo pakankamai aiški, tačiau bediskutuojant iškilo daug klausimų susijusių su krikšto supratimu, šio supratimo kaita metų eigoje, senųjų krikščionių gyvenimu ir kita. Na, o mes pasinaudodami situacija, jog Klaipėdos parapijoje yra daug teologinį išsilavinimą turinčių bei praktikuojančių asmenų, tokių kaip Jane Holslag, Neilas Čijunskas bei kunigas Tomas Sakas, siekėme išsiaiškinti visus kylančius klausimus.

Sekmadienį kauniečiai patraukė į koplyčią, kur vyko bendros pamaldos su Šventa Vakariene. Pamaldos pratęsė ankstesnę temą - šventųjų bendravimą.Pamaitinę savo dvasią, turėjome pamaitinti ir kūnus. Tad visi drauge patraukėme į Olando kepurę, kur abiejų parapijų tikintieji turėjo galimybę gėrėdamiesi jūrą pavalgyti.

Nors ir sunku buvo žengti pirmąjį žingsnį šio vizito link, tačiau važiuodami atgal drąsiai planavome kitų metų vizitą į Klaipėdą, siekdami pagilinti savo žinias, sustiprinti tikėjimą bei savo gyvenimu patvirtinti Biblijos tiesas apie šventųjų bendravimą.

Eglė Grucytė