Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tradicinė panevėžiečių išvyka į Papilio partizanų Kapinių šventę
Tuesday, 03 September 2013 06:44
There are no translations available.

panevez_papil_paminkl_mRugpjūčio 24 d. aktyviausi panevėžiečiai išvyko į Kapinių šventę Papilyje. Šiai šventei kasmet vadovauja mūsų parapijietė Valerija Baltušienė (buv. Skiauterytė), nes jos mylimas brolis Povilas partizanavo ir žuvo Papilyje su savo bendražygiais 1948m., o kitas brolis Bronius Skiauterė, nors gyveno ir dirbo tolokai nuo gimtinės (Eišiškėse, Šalčininkų raj.), nepamiršo savo žuvusio brolio ir jo bendražygių. Jo rūpesčiu ir didelių asmeninių inveticijų dėka (žinoma, aukos buvo renkamos ir iš kitų papiliečių) buvo įamžintas partizanų atminimas Papilyje, toje vietoje, kur buvo palaidoti žuvusieji, jų tarpe ir brolis Povilas.

Tai nuostabus kampelis su dviem aukštais mediniais kryžiais (brolio Broniaus dėka), paminklais, apželdinta teritorija, daugybe gėlių, visada lankomas ir tvarkomas. Mes taip pat padėjome keletą puokščių gėlių prie žuvusių paminklų.

panevez papil kap svent_mKapinių šventę vedė vicesuperintendentas kunigas Rimas Mikalauskas. Gražiai skambėjo giesmės ir buvo įdomus pasakojimas apie šiuos jaunus vyrus, kurie turėjo gyventi, kurti šeimas, auginti vaikus... Deja, laisvės troškimas ir drąsa buvo stipresni ir jų gyvybės nutrūko per anksti. Tačiau jų atminimas gyvas dar ir dabar, ką bylojo iš daugelio senjorų akių riedančios ašaros. Kunigas apgailestavo, kad, kol dar yra gyvų liudininkų, žinančių žuvusiųjų pavardes, jos neįamžintos šiame nuostabiame kampelyje, o greit neliks jų, viskas liks užmarštyje. Tas kampelis bus gyvas tol, kol bus kas jį lanko.

panevez_papily_mPasibaigus pamaldoms, pabendravome su susirinkusiais vietiniais papiliečiais ir vykome į Kubilių Kapinių šventę. Čia vėl lankymas savų kapelių, gėlių padėjimas, susitikimas su giminėmis bei draugais, kunigo Rimo Mikalausko pamokslas, daug mirusiųjų paminėjimų ir skubėjimas namo.

Dėkingi Baltušių šeimai už sudarytas galimybes norintiems aplankyti ne tik Papilyje, bet ir Kubiliuose besiilsinčius artimuosius.

Nuotraukos krt. P.R. Puodžiūno
Sigita Audickienė