Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė“
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 18:40
Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė“

ImageVilniaus evangelikų reformatų choro „Giesmė" istorija prasidėjo 1989 metų pabaigoje, kai susikūrus Vilniaus ev. reformatų parapijai, pradėjo burtis žmonės, norintys ir galintys giedoti. Jam ėmė vadovauti vargonininkas Edmundas Meškauskas. Pradžioje tai buvo nedidelė giedotojų grupė, giedanti per pamaldas ir laidotuves. Laikui bėgant šie žmonės pajuto poreikį sukurti reprezentacinį ev. reformatų chorą, todėl 1992 metų pabaigoje pasikvietė profesionalią dirigentę Tamarą Blažienę.

Choro repertuaras plėtėsi, tai jau nebuvo vien giesmės bažnytinėms apeigoms.1993 m. pavasarį įvyko pirmasis viešas choro koncertas. Vėliau Lietuvos radijas įrašė choro parengtą Kalėdų giesmių ciklą. 1994 m. pasirodė dvi laidotuvių giesmių audiokasetės „Kaip tyliai ilsisi". Garsiojoje Lenyno Marijos bažnyčioje Vokietijoje įrašyta audiokasetė „Koncertas", dar vėliau - „Tyloj Tu švenčiamasis". Ne kartą choro atliekamos giesmės skambėjo televizijos programoje „Kelias", per radiją.
Propaguodamas reformatų giesmes ir giedojimo būdą, choras surengė per 100 koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje - Čekijoje, Vokietijoje, Škotijoje.
Choras nuolat dalyvauja Giesmių šventėse, žymių Lietuvos protestantų (Abraomo Kulviečio, Jokūbo Šerno, Stanislovo Rapalionio, Jono ir Martyno Yčų, Vydūno, Martyno Mažvydo ir kitų) sukakčių minėjimuose, Ekumeninio Europos Krikščionių Moterų Forumo renginiuose, 2003 metų Jubiliejinėje Dainų šventėse.
Ev. reformatų choras „Giesmė" yra kompozitoriaus Vl.Jakubėno draugijos ir Lietuvos Evangeliškosios Bažnytinės Muzikos Sandraugos (LEBMS) kolektyvinis narys.
2005 m. birželio mėnesį Vilniaus evangelikų reformatų choras "Giesmė " garbingai sugiedojo Giesmių šventės jungtiniame chore Vilniuje bei M. K.Čiurlioniui skirtame festivalyje Druskininkuose, kur atliko Vlado Jakubėno, Valterio Banaičio, Klemenso Griauzdės kūrinius. Tai buvo paskutiniai choro pasirodymai su savo ilgamete vadove Tamara Blažiene, kuriai choristai  liko labai dėkingi už itin kruopštų ir profesionalų darbą bei išskirtinį repertuarą.
Nuo 2005 m. rudens chorui vadovauja vargonininkė, „Vilniaus" choro artistė, muzikos mokytoja Gražina Petrauskaitė. Su naująja vadove prisimenami senieji kūriniai, mokomasi naujų, paruoštas 2006 metų Giesmių šventės, įvykusios Šilutėje, repertuaras, giedota jungtinio choro sudėtyje ir atskirai. Šiais metais choras vėl repetuoja ir ruošiasi Giesmių šventei Biržuose, kuri pradės renginių ciklą, skirtą 450 metų Lietuvos reformatų Bažnyčios Unitas Lithuaniae pirmojo Sinodo Jubiliejui.
Pirmaisiais metais choro seniūne buvo dabartinė parapijos pirmininkė Renata Bareikienė. Nuo 1997 metų choro tarybos pirmininke išrinkta Gigaja Suveizdienė. 1997 m. parapijos choras pasivadino Vilniaus ev. reformatų choru „Giesmė" ir liepos 18 d. įregistruotas prie Vilniaus miesto savivaldybės, turi savo sąskaitą ir visuomeninės organizacijos (paramos gavėjo) pažymėjimą.
Chorui galima pervesti gyventojų pajamų mokesčio 2% :
Kodas 9352264, Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė", choro buveinė -Tauro  20/7, Vilnius.