Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Jaunimo stovykla Nemunėlio Radviliškyje
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 18:58
Jaunimo stovykla Nemunėlio Radviliškyje

Image Šių metų liepos 22 - 28 dienomis Nemunėlio Radviliškyje, Biržų rajone, vyko Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" organizuota jaunimo vasaros poilsio stovykla. Stovyklos organizaciniais klausimais rūpinosi minėtos draugijos centro valdybos narė Donalda Sinkutė, jai savanoriškai talkino vadovai taip pat priklausantys šiai draugijai.

Kadangi ši stovykla - konfesinio (o tiksliau - reformatiškojo) pobūdžio, teologinę dalį dėstė evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas, kuris taip pat laikė stovyklos atidarymo bei uždarymo pamaldas.  Jaunuoliai mokėsi skaityti Bibliją, nagrinėjo jos pavyzdžius pagal stovyklos temą „Dvasiška kova", gilinosi į savo asmenybės pažinimą, stengėsi pažinti, kas yra teisinga, mokėsi melstis, kovoti su pagundomis, bandė tapti Dievo kariais. Kasdien stovyklautojai prieš pusryčius rinkdavosi į rytinę maldą.

Stovykloje dalyvavo jaunuoliai nuo 14 metų iš įvairių Lietuvos regionų: Biržų, Kėdainių, Kauno, Panevėžio, Vilniaus. Laisvu metu jaunuoliai būrėsi į kūrybines grupes, kuriose piešė, vaidino, rašė, mokėsi giedoti jaunimo giesmių. Net dukart per stovyklą surengtoje talkose stovyklautojai švarino Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčią, tvarkė parapijos namus. Vakarais visi rinkdavosi pabendrauti prie laužo skambant gitarų garsams.

Vieną stovyklos dieną paįvairino paskelbta karinė parengtis stovyklautojams. Jaunuoliai kartu su vadovais išsirengė į žygį po Nemunėlio Radviliškio apylinkes. Sekdami nuotraukų nuotrupomis dalyviai nupėdino apytiksliai 25 kilometrus. Žygio metu stovyklautojai  savo amžiaus grupėse „lipdė" komandas, žaidė komandinius žaidimus, pareikalavusius bendros strategijos, vienas kito išklausymo, draugiškumo.
Paskutinįjį vakarą dalyviai galėjo ne tik rymoti prie laužo, bet ir leisti naktį žvakių šviesos apsuptyje bažnyčioje. Čia visi apsikeitė meilės bei draugystės laiškučiais, dėkojo vienas kitam už drauge praleistą laiką, meldėsi.

Stovyklos pabaigoje buvo išleistas stovyklos laikraštukas atminčiai su stovyklautojų kūryba, įspūdžiais. Taip pat prisiminimui stovyklos metu buvo pinamos draugystės apyrankės, batikos būdu dažomos skarelės. Tačiau tai menkai teguodė širdeles, jaučiančias artėjantį išsiskyrimą. Pasibaigus stovyklai, kupini įspūdžių, susiradę naujų draugų, patyrę nuotykių su senaisiais, daugelis paauglių jau dairosi kitų metų susitikimo.

InfoRef.lt jaunimas