Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvių reformatų išsaugotos vertybės grįžo į tėvynę
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 19:11
Lietuvių reformatų išsaugotos vertybės grįžo į tėvynę
Image Biržų muziejuje su viešnia lankėsi Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas Rimantas Mikalauskas. Garbingi svečiai muziejui padovanojo brangias istorines dovanas - Evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento Povilo Jakubėno liturginį rūbą - talarą ir befcheną, rišamą ant kaklo, beje, siuvinėtą P. Jakubėno žmonos Halinos Lipinskos - Jakubėnienės. <...> Talarą vilkėdamas Povilas Jakubėnas kunigavo Biržuose ir Kaune, kur buvo Vytauto Didžiojo universiteto evangelikų teologijos fakulteto dekanu. Talaras su profesoriumi 1941 metais, traukiantis iš Lietuvos, kartu „išvažiavo" į Vokietiją. Dvasininkas jį nešiojo patarnaudamas tikintiesiems išeivių stovyklose. Vėliau rūbą į Ameriką išsivežė dukters šeima. Erika Brooks su pasididžiavimu ir dideliu dėkingumu seneliui kunigui P. Jakubėnui pasakojo, jog su šiuo talaru į generalinius superintendentus Kanadoje buvo ordinuotas jos tėvas kunigas Povilas Dilys. Vilkėdama senelio talarą į diakones buvo ordinuota ir pati Erika Brooks. Praėjusį sekmadienį, vilkėdama senelio kunigišką aprangą, anūkė dalyvavo iškilmingose Sinodo 450 metų jubiliejui skirtose pamaldose.

Daugiau skaitykite adresu:
http://www.siaure.lt/article/articleview/971/1/249
Nuotrauka iš laikraščio "Šiaurės rytai"