Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatai ir Lietuvos žydų palikimas
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 19:18
Reformatai ir Lietuvos žydų palikimas

Apie tai paskaitą spalio pabaigoje Vilniaus universiteto Vilniaus jidiš centre skaitė Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas Rimas Mikalauskas.

"Jei konkrečioje teritorijoje žmonės nebesuvokia praeities įvykių ir darbų, jie nebėra tų žmonių tapatumo dalis - turime reikalą su nauja visuomene ir senoji jau išnyko. Turiu prisipažinti, kad mane apie reformatų ir žydų santykius verčia kalbėti noras išlikti tuo kuo esu: iš kūno - krašto, kuriame gimiau, Lietuvos pilietis. Tikėjimo, kuriame atgimiau kaip asmuo iš Kristaus malonės: evangelikų reformatų išpažinimo krikščionis. Tuomet skaitant Senojo Testamento pirmąją Metraščių ar Naujojo Testamento Mato Evangelijos pradžią imi suvokti, kad nuobodūs vardų sąrašai - labai svarbi žmoniškosios tapatybės, nesikartojančiame laike, savęs suvokimas. Atsigręžk į praeitį. Joje pažink save. Laimėjimus ir klaidas", - sakė kunigas, kurio žodžiai skatino mąstyti apie laiką. Tuos ilgus dešimtmečius, kada daugeliui aplinkinių tiek žydai, tiek reformatai buvo žmonės iš...istorijos knygų puslapių.

"Šventasis Raštas, žodžio reikšmė, šventraščių originalo kalba pažinimas, - vardijo judėjų ir reformatų panašumus kun.R.Mikalauskas. - Evangelikai reformatai su Dievu susipažįsta per Dievo žodį - Bibliją, Naująjį ir Senąjį Testamentus. Pagrindinis ir svarbiausias judaizmo tekstas - knyga. Tora  susideda iš Mozės Penkiaknygės - tų pačių ir krikščionims Biblijos knygų. Tiek vieniems, tiek kitiems būdingas racionalumas. Šis kelias - kada stengiamasi rasti fakto pagrindimą, yra daug sunkesnis negu gyvenimas, vadovaujantis tabu sistema. Taip pat mus vienija Dievo šlovinimas, bendruomeninio gyvenimo svarba bei uždarumas ir žydra-balta maldos namų interjero - biblijinės spalvos".

Žinoma, tai tik keletas šrichų iš įdomaus pranešimo, labai sudominusio susirinkusiuosius, tarp kurių buvo ir Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas kun.Tomas Šernas, diak.Raimondas Stankevičius, parapijiečių, Vilniaus universiteto studentų ir darbuotojų, Vokietijos ambasadoriaus pavaduotojas Dirkas R. Hauptas bei miestelėnų.

Vakaro metu taip pat prisiminta, kaip prieš šešerius metus tuometiniam Seimo nariui Vytautui Šustauskui prieš Švedijos televizijos kamerą pareiškus, kad jei ne vokiečiai, tai jis dabar valytų žydams batus, viešą laišką išplatino T.Šernas. "Per holokaustą buvo išžudyta 1,5 milijono žydų vaikų. Būčiau pasirengęs visą savo likusį gyvenimą valyti batus V.Šustauskui ir visiems mano nekenčiamiems Lietuvos nacistams, jeigu taip būtų galima išgelbėti bent vieną žydų ar bet kokios kitos tautybės vaiką", - tada savo laiške teigė reformatas. Chiune Sugiharos fondo "Diplomatai už gyvybę" valdyba, už šią, viešai išreikštą pilietinę pareigą pasisakant prieš ksenofobiją, antisemitizmą, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, prieš radikalizmo apraiškas ir prietarus politiniame visuomeniniame Lietuvos  gyvenime Tomą Šerną paskelbė 2001 metų Tolerancijos žmogumi. Jis tapo ir Ch.Sugiharos fondo garbės nariu.

Po paskaitos niekas neskubėjo skirstytis - vieniems buvo įdomu padiskutuoti su reformatų kunigais, kiti mėgavosi bendrystės akimirka 2001 metais įkurtame Vilniaus jidiš institute, vieninteliame tokiame Rytų Europoje.

Auksė SKIPARYTĖ