Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Seime minint Sinodo įkūrimo 450 metų jubiliejų neapsieita be įžeidinėjimų ir pykčio
Antradienis, 18 Lapkritis 2008 19:29
Seime minint Sinodo įkūrimo 450 metų jubiliejų neapsieita be įžeidinėjimų ir pykčio

Gruodžio 14 dieną buvo išplatintas tokio turinio informacinis pranešimas: "Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia 2007 metais mini pirmojo Sinodo, o tuo pačiu ir evangelikų reformatų Bažnyčios įkūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 450 metų jubiliejų. Pirmasis Sinodas vyko 1557 metų gruodžio 14 dieną Vilniuje LDK kanclerio Mikalojaus Radvilos Juodojo iniciatyva.

2007 m. birželio 24 d. vykusioje Jubiliejinio Sinodo pirmoje sesijoje bažnyčiai nusipelnę žmonės buvo apdovanoti jubiliejiniais medaliais su Mikalojaus Radvilos Juodojo ir bažnyčios atvaizdu, dvasininkai ir parapijų atstovai aptarė dvasinio Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios gyvenimo aktualijas. Sinode buvo nuspręsta surengti jubiliejinę tarptautinę konferenciją šiai datai paminėti. Vykdydami šį nutarimą Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sinodalai 2007 metų gruodžio 14 dieną 10 val. rinksis Vilniuje, kur antrojoje Jubiliejinio Sinodo sesijoje spręs aktualius Bažnyčios vidaus klausimus. 14 val. LR Seimo Konstitucijos salėje įvyks jubiliejinė tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios pirmojo Sinodo 450- mečiui. Pagrindinį pranešimą skaitys Comenius instituto direktorius filosofijos profesorius Ph. D. Thomas K. Johnson iš Prahos. Į konferenciją kviečiami LR Seimo, Vyriausybės vadovai ir Respublikos Prezidentas, taip pat užsienio ambasadų, Tradicinių religinių bendrijų atstovai ir svečiai iš užsienio. Šventę vainikuos jubiliejinės Pamaldos 18.30 val. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčioje (Pylimo g. 18)Beveik nuo Vytauto Didžiojo laikų mūsų Bažnyčia - vienintelė organizacija, neturėjusi valdžios užsienyje ir išlikusi iki šių dienų" ,- teigia Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Generalinis superintendentas kun. Algimantas Kvedaravičius ir tikisi, kad "Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia dar ne vieną šimtmetį gyvuos ir bus ištikima Dievo žodžio skelbėja".


Vietoj pasveikinimo - pyktis

Pranešimas buvo oficialus, o konferencijos vieta - Seimas, į renginį išsiruošė ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas, Biržų parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas, diak. Sigita Švambarienė, Medeikių (Biržų raj.) vaikų globos namų „Vaiko užuovėja" direktorė Daiva Janonienė, Vilniaus parapijos klebonas kun. Tomas Šernas, diak. Raimondas Stankevičius, keli Vilniaus parapijos nariai. Deja, jie vietoj pasisveikinimo išgirdo užgaulių žodžių, o kun. T.Šernas dar buvo ir iškoneveiktas. Žurnalistei Aurelijai Arlauskienei buvo liepta "baigti fotografuoti ir apleisti salę", nes "ji skirta tik garbingiems svečiams". Tačiau pastarajai garsiai paprieštaravus, jog ji atvyko ne į privačias kieno nors valdas, o į Seimą, rengėjų aistros aprimo. Įsikarščiavusį pilietį padėjo nuraminti Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja bei Seimo narė Vilija Abramikienė.
Konferencija prasidėjo A.Kvedaravičiaus pasveikinimu ir malda. Aukštų svečių buvo vos keletas: Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, Seimo nariai Arminas Lydeka, Emanuelis Zingeris, V.Abramikienė, taip pat Vatikano, Nyderlandų bei JAV ambasadoriai ir atstovai. Jų kalbos buvo bendri sveikinimai evangelikams reformatams. Beveik visų žodinius sveikinimus gen. superintendentas kun. R.Mikalauskas maloniai priėmė kartu su visais dalyviais plojimais. Jis su minėtais svečiais bendravo prieš pat konferencijos pradžią, kartu prisiminė patirtus malonius įspūdžius konferencioje-minėjime rugsėjo mėn. Biržuose.

Pranešimų neskaitė

Iškilmingai progai skirtoje konferencijoje, kaip ir skelbta, dalyvavo keliolika svečių. Pagrindinį pranešimą skaitė Comenius instituto direktorius filosofijos profesorius Ph. D. Thomas K. Johnson iš Prahos. Docentė dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė dalinosi mintimis apie reformaciją Lietuvoje. Deja, susirinkusieji taip ir neišgirdo nei Kultūros paveldo departamento direktoriaus dr. Albino Kuncevičiaus, nei paties A.Kvedaravičiaus pranešimų. Pastarasis, žadėjęs paskleisti minčių "Apie Bažnyčios pavadinimo ir doktrinos sąryšio problemas XVI ir XXI a.", tepasakė, kad "istorija kartojasi ir iš jos, matyt, nebuvo pasimokyta". "Žemai lenkiuosi visiems atėjusiems ir suteikiu baigiamąjį žodį specialistui, teisės mokslų daktarui Kęstučiui Stungiui", - sakė A. Kvedaravičius.
K.Stungys, paminėjęs, jog "dar nuo tarybinių laikų turi reikalų su šia konfesija", pasidžiaugė Konstitucinio Teismo nutarimu. "Reikia manyti, kad šis dokumentas bus vienas iš pagrindų, kuris suvienys išsiskyrusias, suskilusias, ne tik reformatų, konfesijas. Labai gerai, kad čia dalyvauja šiek tiek kitaip galvojančių su Mikalausku priekyje. Manau, kad jis čia atėjo su gerais norais, ieško kontaktų, nori bendrauti, nori susivienyti, nes dabartinėje visuomenėje bažnyčios balsas labai reikalingas. Aš galvoju, kad ponas Mikalauskas, ponas Kvedaravičius ras bendrą kalbą. Būtų gerai, kad šiame gražiame dialoge, kurį Mikalauskas jau demonstruoja būdamas čia, nebūtų bandoma aiškintis per teismus, reikėtų ne gilinti nesutarimus, o ieškoti bendrumo. Tikiuosi, kad ir ministerija (Teisingumo ministerija - AUT.), užėmusi labai originalią poziciją, atsižvelgs į minėtą KT nutarimą", - baigė K.Stungys iškilmingą konferenciją.

Po renginio vyko pamaldos Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje.

Biržai iki šiol prisimena

Primename, kad šių metų rugsėjo pabaigoje Biržuose buvo labai iškilmingai paminėtas Sinodo 450 metų jubiliejus. Biržų tvirtovėje vyko mokslinė konferencija, į kurią susirinko apie 180 delegatų iš Lietuvos ir užsienio. Tuomet Europos reformatų vadovų tarybos prezidentas, Vengrijos reformatų bažnyčios vyriausiasis vyskupas dr. Gustav Boelcskei perskaitė pranešimą apie reformatų tikėjimą Europoje. Istorikė profesorė Ingė Lukšaitė išsamiai kalbėjo apie reformaciją Lietuvoje.
Dr. Arūnas Baublys apžvelgė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae Sinodo kultūrinę politiką. O pranešėjas Deimantas Karvelis nagrinėjo evangelikų reformatų dvasininko kasdienybę XVI - XVII amžiuje.
Antroji šventės diena pradėta iškilmingomis pamaldomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Skambant varpams į šventovę žengė procesija, kurioje dalyvavo aukšti užsienio svečiai ir aukšti dvasininkai iš Vokietijos, Olandijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Švedijos, Šveicarijos, JAV, Slovakijos, Prancūzijos, Baltarusijos ir kitų valstybių.
Pilnutėlė bažnyčia giesme šlovina Dievą, dėkodama už tai, kad 450 metų ją gelbėjo nuo pavojų ir sunkumų.
Sinodo jubiliejui skirtą pamokslą, privertusį susimąstyti įvairių bažnyčių tikinčiuosius, sakė svečias iš Šveicarijos, Pasaulio reformatų aljanso viceprezidentas, kunigas daktaras Gottfried Locher.
Po pamokslo sveikinimo žodį tarė svečias, Šventojo sosto atstovas, apaštalinio nuncijaus Lietuvoje sekretorius, monsinjoras Jean Francoi Lantheaume, kuris už pakvietimą dalyvauti jubiliejinėje šventėje ir išgirstą pamokslą dėkojo popiežiaus Benedikto XVI - ojo vardu. Jis sakė, jog dažnai kasdienybėje atrodo, jog nematome vienybės bažnyčių, kurios vadinamos skirtingais vardais, tačiau ta vienybė yra tikinčiųjų širdyse.
Į tikinčiuosius ir bažnyčios svečius kreipėsi Britanijos, Nyderlandų, Vokietijos, Šveicarijos, JAV ambasadoriai ar jų atstovai, perdavę savo šalių sveikinimus Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai.

Garbingi svečiai ir tikintieji po pamaldų įsiamžino nuotraukoje prie šventovės.

Arūnas Mildžius