Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Mokslinė konferencija Vengrijoje
Trečiadienis, 19 Lapkritis 2008 11:23
Mokslinė konferencija Vengrijoje

Vengrijos evangelikų reformatų vyskupo kun. dr. prof. Gustav Bölcskei bei Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento kun. Rimo Mikalausko iniciatyva kun. dr. Kęstutis Daugirdas buvo pakviestas į Debreceno evangelikų reformatų akademijoje suruoštą mokslinę konferenciją „Kalvinizmas paribiuose: Religija ir pilietinė visuomenė Europos paribiuose" (anglų kalba: "Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe").

Š.m. balandžio 23 ir 24 dienomis vykusioje konferencijoje be šiuo metu Mainze (Vokietija) dėstančio Lietuvos evangelikų reformatų atstovo dar dalyvavo mokslininkai iš Birminghamo (Anglija), Budapešto ir Debreceno (Vengrija), Edinburgo (Škotija), Kološvaro (Rumunija), Poznanės ir Varšuvos (Lenkija) bei Princetono (JAV) universitetų. Kun. dr. K. Daugirdas perskaitė pranešimą apie Reformatų Bažnyčios ištakas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei jos kovą už teologinį identitetą ("The Origins of the Reformed Church in the Grand Duchy of Lithuania and its Struggle for Theological Identity").

Vakarų Europos bei JAV specialistams LDK Reformacijos istorija yra vis dar mažai pažįstama ir sunkiai prieinama. Tai sąlygoja istorijos šaltiniai: daugelis jų yra parašyti ne tik lotynų, bet ir Rytų ar Vidurio Europos kalbomis. Kun. dr. K. Daugirdo pranešimas sulaukė didelio susidomėjimo, buvo užduota daug klausimų. Konferencijos organizatoriams išleidus leidinį su pranešimais ir sutikus perleisti konferencijos medžiagos skelbimo teises, šis pranešimas bus publikuotas mūsų bažnytinėje svetainėje.

InfoRef.lt