Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Gausėja Švobiškio evangelikų reformatų bendruomenė
Mercredi, 19 Novembre 2008 11:25
There are no translations available.

Gausėja Švobiškio evangelikų reformatų bendruomenė

Per Motinos dieną, gegužės 4-ąją, Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Konfirmacijos šventinės pamaldos. Tai  buvo vienas didžiausių ir svarbiausių šios religinės bendruomenės renginių šiais metais.

Į bažnyčią rinkosi evangelikų reformatų tikėjimą išpažįstantys ne tik Švobiškio, Nereikonių bei kitų aplinkinių kaimų gyventojai, bet ir čia savo giminės šaknis turintys , dabar Vilniuje, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose gyvenantys parapijiečiai. Pilnutėlėje Švobiškio bažnyčioje pamaldas su Komunija laikė parapijos administratorius kunigas Rimas Mikalauskas, kuris yra Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios vadovas - jos generalinis superintendentas.  Pamokslo metu skambėjo jaudinantys dvasininko žodžiai Motinai, kurios triūsas dažnai būna nepastebimas, tačiau jokias pinigais neįvertinamas, taip pat buvo pagerbtas mirusių parapijiečių atminimas.
Šventinių pamaldų kulminacija tapo Konfirmacija ir Komunija. Savo krikščionišką tikėjimą evangelikų reformatų išpažinime po septynerių metų pertraukos patvirtino 11 parapijiečių. Evangelikų reformatų gretas papildžiusius naujus narius kunigas R.Mikalauskas kvietė būti apaštalais, skelbiančiais šį mokymą ir tikėjimą. O Komunijoje dalyvavo net 33 šios religinės bendruomenės nariai. Kunigas R.Mikalauskas mums paaiškino, kad Komuniją dviem pavydalais - vynu ir duona priima subrendę asmenys, jau patvirtinę savo tikėjimą konfirmacija. Privalomas evangelikų reformatų  pasiruošimas prieš Komuniją - asmeninis nuodėmių išpažinimas prieš Dievą. Pasak kunigo R.Mikalausko, Švobiškio evangelikų reformatų parapijai priklauso apie šimtą žmonių. O visoje Lietuvoje yra aštuonios evangelikų reformatų parapijos - Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių , Panevėžio, Biržų, Kėdainių, Nemunėlio Radviliškio ir Švobiškio. Netrukus pradės veikti bendruomenė Kaune.
Po pamaldų  parapijos valdybos pirmininkas, stačkūnietis Pranas Rauktys buvo išrinktas delegatu į kasmetinį eilinį Sinodą - aukščiausią evangelikų reformatų savivaldos instituciją, o nereikonietis Algirdas Rapkevičius - kandidatu 2008- 2009 metų Sinodo kadencijai. Eiliniai Sinodų suvažiavimai vyksta Biržuose per Jonines. Kitos pamaldos Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje numatytos birželio 22 dieną.

(Sigito Kanišausko straipsnis iš Pasvalio r. laikraščio "Darbas" 2008-05-15)