Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninė savaitė Biržuose
Thursday, 15 January 2009 08:54
There are no translations available.

Kitą savaitę įvairių konfesijų krikščionys susirenka maldai už krikščionių vienybę į bendras pamaldas visame pasaulyje ir Lietuvoje. Graži „atvirų durų" tradicija įvairių konfesijų dvasininkams ir visiems krikščionims lankytis vieniems pas kitus. Jau daugiau nei dešimt metų vyksta ekumeninės pamaldos Biržuose. Biržiečiams jau būtų liūdna naujiena, jei jos neįvyktų. Maldos už krikščionių vienybę savaitė - mūsų krašto tradicija. Biržai yra vienintelė Lietuvoje vieta kur per šią savaitę ekumeninės pamaldos vyksta kasdien, skirtingų konfesijų bažnyčiose. Laikas parodė, kad ekumeninės pamaldos yra naudingos ir laukiamos. Priimti svečią savo bažnyčioje, lankytis kitoje bažnyčioje yra gera proga per Dievo Žodį pažinti Jėzų Kristų kitokioje aplinkoje, tarp šiek tiek kitokių krikščionių nei esi pats. Ekumeninės pamaldos - proga pasidžiaugti ir pasidalinti su kitais savo laimėjimais, tikėjimo patirtimi. Mokytis džiaugti tiek savo, tiek kitų pasiekimais Kristaus pašaukime. Ekumeninis bendravimas - sveika Kristaus Dvasios mokykla gyventi turtingoje ir įvairioje krikščioniškoje kaiminystėje. Jų metu, mes jau esame sujungti maldoje Kristaus bendrystėje. Šiemet ketiname žengti dar vieną bendrystės žingsnelį: bendru katalikų, reformatų, sekmininkų, metodistų, liuteronų, adventistų dvasininkų sutarimu šiemet ekumeninėse pamaldose kviesime paaukoti Lietuvos Biblijos draugijai paremti, bendrą Dievo žodžio skelbimą ir maldą įprasminti bendrame aukojime. Visos paminėtos konfesijos yra Lietuvos Biblijos draugijos narės. Jos siekia, kad Biblija - Šventasis Raštas būtų spausdinamas ir platinamas Lietuvoje. Šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitės Šv. Rašto tekstas - iš pranašo Ezechielio knygos 37 skyriaus, eilutės: 15-19.22-24a. 2009 metų ekumeninės pamaldos Biržuose vyks kiekvieną savaitės vakarą, išskyrus ketvirtadienį šiose bažnyčiose:

Sausio 19 d. pirmadienį, 18:00 val. - katalikų
Sausio 20 d., antradienį, 18:00 val. - evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų)
Sausio 21 d., trečiadienį, 18:00 val. - jungtinės metodistų
Sausio 23 d., penktadienį, 18:00 val., - evangelikų reformatų

Kun. R.Mikalauskas, gen. sup.