Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
"Skype" Konsistorijos posėdis
Montag, den 19. Januar 2009 um 11:05 Uhr
There are no translations available.

Penktadienio popietę (2009 01 16) Lietuvos ev. ref. Konsistorijos nariai susirinko į posėdį įvairiuose miestuose - Biržuose, Panevėžyje ir Vilniuje. Tai sąlygojo pirmasis Konsistorijos istorijoje nuotolinis posėdis pasinaudojant „Skype" kompiuterine programa. Tai Konsistorija nusprendė taupydama lėšas ir laiką. Konsistorijos nariai sveikino ir džiaugėsi naujomis galimybėmis pigiau ir dažiau aptarti svarbius klausimus, tačiau pabrėžė, kad apsieiti be įprastinių posėdžių jokiu būdu negalima.


Nors šis posėdis buvo pirmasis ir labiau bandomojo pobūdžio, tačiau jame buvo aptarti svarbūs klausimai. Vienas iš jų - vaikų vasaros stovyklos klausimas. Ši stovykla yra tradicinė, organizuojama kiekvieną vasarą, taip pat ir šiais metais planuojama surengti rugpjūčio 01 iki 08 d. Nemunėlio Radviliškyje. Konsistorija gavo Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila" narės Vilgailės Striužaitės, kuri LERJD „Radvilos" paskirta būti minėtos stovyklos direktore, paramos stovyklai prašymą. Po diskusijų, buvo nutarta, kaip ir kasmet šią stovyklą paremti. Taip pat buvo aptartos ir kitų vasaros stovyklų finansavimo galimybės, kadangi ateinančią vasarą tikimasi suorganizuoti: kasmetinę šeimų stovyklą Klaipėdos rajone (dvasinis vadovas - kun. Sigita Švambarienė), Konformacinę stovyklą Švobiškyje (dv. vad. kun. R. Mikalauskas); dienos stovyklą Biržuose (dv. vad. kun. S.Švambarienė) ir kitų renginių.
Kiti posėdžio klausimai buvo informacinio pobūdžio. Su džiaugsmu priimta žinia, jog bažnytinėje tarnystėje daugėja savanorių, pastaruoju metu įsitraukė dar du aktyvūs savanoriai. Vienas iš jų pastebimai suaktyvino interneto svetainę, kitas - kanceliarijos darbą. Konsistorijos nuomone, ne tik šių, bet ir kitų aktyvių savanorių tarnystę reikalinga fiksuoti, buvo diskutuojama apie savanoriškos bažnytinės tarnystės sutartis.
Buvo išklausyta generalinio superintendento informacija iš susitikimo Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitete, dėl Kauno evangelikų reformatų bažnyčios grąžinimo, apie tai jau buvo rašyta. Kun. R.Mikalauskas atsakė į Konsistorijos narių užduotus klausimus. Išklausyta ir pritarta Vaikų namų „Vaiko užuovėja" penkerių metų veiklos jubiliejaus paminėjimui. Šis renginys planuojamas 2009-02-21. Jame numatoma ne vien tik sveikinimų ir prisiminimų kalbos, tačiau planuojama konferencija.
Konsistorijos virtualus posėdis truko apie 2 val. Visi sutarė, kad ateityje tikslinga tokio pobūdžio posėdžius organizuoti, tačiau jie neatstos įprastinių posėdžių. Kitas, įprastas, eilinis Konsistorijos posėdis vyks 2009 vasario 14 d. Biržuose.

InfoRef.lt