Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Moterų ordinacija
Tuesday, 24 March 2009 11:56
There are no translations available.

Moterų kunigystė, moterų įšventinimas kunigės arba pastorės tarnystei; kadangi įvairiose bažnyčiose tarnystės bei įšventinimo samprata smarkiai skiriasi ir vartojami skirtingi pavadinimai, todėl bendrąja prasme verčiau kalbėti apie moterų pašaukimą lygiateisei pamokslavimo (mokymo), sakramentų teikimo bei vadovavimo tarnystei.
Krikščionybė iš esmės pagerino moters padėtį religijoje bei visuomenėje (lyginant su graikų bei romėnų kultūromis), dvasiniuose reikaluose ją suvienodindama su vyrų bei atverdama nemažai tarnavimo sferų. Tačiau iki XIX a. galiojo bendras bažnyčių sutarimas, kad aukščiausios dvasinės įšventinamosios pareigos (kunigo, presbiterio/vyresniojo, pastoriaus, vyskupo), tarp kitų pagrindžiant Pauliaus žodžiais iš 1Kor bei 1Tim, priklauso vien vyrams (ankstyvoji Bažnyčia žinojo moterų diakonių tarnystę kaip pirmąją įšventinamųjų tarnysčių pakopą; praktiškai visose evangelikų bažnyčiose egzistuoja moterų diakonių tarnystė, o katalikai su ortodoksais jų neturi).
Rytų ir Vakarų tradicijos katalikų bažnyčios (Romos pavaldumo) atmeta moterų kunigystę. Taip pat ir ortodoksų bažnyčios. Todėl didžioji pasaulio krikščionijos dalis neturi moterų kunigystės (pastorystės). Tačiau po I Vatikano susirinkimo atskilusieji bei į „Utrechto sąjungą" susivieniję katalikai (Altkatholische/christkatholische Kirche; [paž. senkatalikiai...) šventina moteris diakonių (nuo 1987 Šveicarijoje, 1988 Vokietijoje) bei kunigių (pirmą kartą 1996 Vokietijoje, 1999 Nyderlanduose, 2000 Šveicarijoje) tarnystėms.
Iš Reformacijos kilusiose bažnyčiose vaizdas gana margas. JAV anglikonų bažnyčiose moterys kunigėmis šventinamos nuo 1976 (ECUSA), 1989 pirmą kartą įšventinta vyskupė, o 2000 ordinuota ir vyriausioji JAV vyskupė. Anglijoje moterų kunigystė leidžiama nuo 1992 (nuo 1994 pirmosios ordinacijos), nuo 2008 neprieštaraujama moterų vyskupystei. Scottish Episcopal Church (Škotijos episkopalinė bažnyčia) moteris kuniginėmis šventina nuo 1994. Tačiau daugelis šios šakos ypač Afrikos ir Azijos bažnyčių moterų kunigystės nepriima. Tad dėl moterų ordinavimo (ypač dėl vyskupės tarnystės) anglikonų bažnyčia smarkiai susiskaldžiusi.
Dauguma liuteronų bažnyčių šventina moteris kunigės tarnystei (nuo 1926 Nyderlanduose, 1948 Danijoje, 1958 Vokietijoje, 1960 Švedijoje, 1970 Amerikoje). Vyskupėmis liuteronės įšventinamos nuo 1992 Vokietijoje ir JAV, nuo 1993 Norvegijoje, nuo 1995 Danijoje, nuo 1997 Švedijoje bei Kanadoje. Didžiausia Afrikos liuteronų bažnyčia, Etiopijos Mekane Yesus-Bažnyčia, pirmąją kunigę įšventino 2000. Maždaug ketvirtadalis Pasaulinės liuteronų sąjungos bažnyčių, tarp jų ir Lietuvos bei Latvijos, neordinuoja moterų; taip pat ir Vokietijos SELK (Savarankiška evangelikų liuteronų bažnyčia) arba Amerikos Lutheran Church-Missouri Synod nepripažįsta moterų kunigystės.
Reformatų ir presbiterijonų bažnyčios taip pat daugumoje ordinuoja moteris. Pirmą kartą moterų kunigystė įvesta 1956 Šveicarijos bažnyčiose (pavienio ordinavimo atvejų buvę nuo 1918). Nyderlanduose remonstrantai (arminijonai) moteris šventinti kunigėmis pradėjo dar 1915 (kitos šios šalies ref. bažnyčios nuo 1958/68). United Church of Canada moterų kunigystę pripažįsta nuo 1936 (Presbyterian Church of Canada nuo 1966), Prancūzijos reformatai nuo 1966 (Elzaso-Lotringijos bažnyčios nuo 1930), Church of Scotland nuo 1968. Amerikoje pirmasis moters įšventinimas kunigystei įvyko 1889, Cumberland Presbyterian Church. Dabartinės Presbyterian Church (USA) šakninėse bažnyčiose moterys ordinuojamos nuo 1956. Reformed Church in America moters kunigystei pritarė 1958, o praktikuoti pradėjo 1979. Christian Reformed Church šiai praktikai atvėrė kelią tik 1995. Kitos Šiaurės Amerikos bažnyčios kaip Presbyterian Church in America arba Orthodox Presbyterian Church laikosi tik vyrų kunigystės. Kai kurios Afrikos, Azijos bei Pietų Amerikos valstybių ir šioje tradicijoje nepripažįsta moterų kunigystės. Antai Presbyterian Church of Korea (Tonghap) nuo 1994 pradėjo ordinuoti moteris, o Presbyterian Church in the Repulic of Korea (Hap Dong Chung Tong) to atsisako. Lietuvos reformatai (Unitas Lithuaniae) moterų kunigystę pripažįsta.
Kongregacionistinės bažnyčios moteris kunigėmis šventina nuo XIX a. (1853 pirmoji ordinacija JAV; Anglijoje/Walese nuo 1917).
Metodistų bažnyčios nuo pat atsiradimo akcentavo lygiateisį moters tarnavimo vaidmenį ir, pvz., 1833 kurdami Oberlino koledžą (JAV), studentėmis jau priėmė ir moteris. Pirmosios moterų ordinacijos Amerikoje įvyko 1880 Methodist Protestant Church ir 1889 Methodist Episcopal Church bei United Brethren Church. 1956 Methodist Church suteikė moterims lygias teises su vyrais. Jungtinė Metodistų Bažnyčia (taip pat vadinasi ir Lietuvos metodistai) visame pasaulyje pripažįsta moterų kunigystę (pirmoji vyskupė įšventinta 1980). Anglijos Methodist Church moteris ordinuoja nuo 1974, o Church of the Nazarene net nuo XIX a. pabaigos. Metodistų tradicijos besilaikančiose Išganymo armijos bendruomenėse nuo pat įsikūrimo pradžios praktikuojamas moterų lygiateisiškumas.
Anabaptistų tradicijos bažnyčiose praktika gana įvairi. Bene labiausiai moterų lygiateisiškumą akcentuojančiose kvakerių (Brolių draugija) bažnyčiose, nors ordinacijos apskritai nėra, moterims pamokslauti leidžiama nuo XIX a. pradžios. Pacifistinė Church of the Brethren moters pastorystę praktikuoja nuo 1894 (nuo 1922/58 lygios teisės). Daugumai menonitų bažnyčių (Šveicarijos KMS, Vokietijos AMG) moterų pastorystė taip pat priimtina; Nyderlandų menonitai moteris pastorystei šventina nuo 1911. Tačiau kai kurios bažnyčios kaip Mennonite Brethren (Broliškųjų menonitų), huteritų ir Amish bendruomenės šią praktiką griežtai atmeta. Baptistų bažnyčiose moterų tarnavimo vaidmuo tradiciškai vaidina labai svarbų vaidmenį. Pirmosios ordinacijos įvykdytos Amerikoje XIX a. pabaigoje; Northern Baptist Convention moteris pastorystei šventina nuo 1918; Southern Baptist Convention kai kurios bažnyčios nuo 1964, tačiau visa bažnyčia moterų kunigystei nepritaria. Brazilijos baptistų sąjungoje moterų pastorių rastume tik kai kuriuose regionuose. Švedijoje moterys ordinuojamos nuo 1956, Vokietijoje nuo 1992. Abiejose šalyse moterys vadovauja ir Baptistų sąjungoms. Bet būtina pabrėžti, kad daugelyje baptistų sąjungų moterų pastorystės, kaip ir daugelio kitų klausimų sprendimas paliktas pačioms bendruomenėms. Dauguma Centrinės Azijos, Rytų Europos (tarp jų ir Lietuvos) baptistų bendruomenių atmeta moterų ordinaciją.
Brolių judėjime tiek tarp Exclusive („Plymouth") arba Darbistų, tiek tarp Open Brethren moterų pamokslavimo tarnystė atmetama (pastorystė dažniausiai apskritai nepraktikuojama).
Nors pranašė Ellen G. White (1837-1915) Septintos dienos adventistų judėjimo istorijoje laikoma viena iškiliausių asmenybių, moterų pastorystė šiame judėjime neįsitvirtino.
Lygios moterų tarnavimo galimybės tarp Sekmininkų buvo praktikuojamos nuo pat pradžių. Church of God (Cleveland) moteris pastorėmis šventina nuo 1909. Viena didžiausių pasaulyje sekmininkų bažnyčių, Assemblies of God, turi moterų pastorių nuo įsikūrimo dienos 1914. Tačiau antra pagal dydį Amerikos sekmininkų bažnyčia Church of God in Christ moterų kunigystę atmeta. International Church of the Foursquare Gospel įkurta 1927 evangelistės Aimee Semple McPherson. Vokietijos Sekmininkų sąjunga moterų ordinaciją įvedė tik 2004. Lietuvos, kaip ir kitų Rytų Europos šalių Sekmininkų sąjungos šios praktikos nepriima. Bet dauguma charizminio judėjimo bažnyčių, kaip Lietuvos bendrija Tikėjimo žodis turi ir moterų pastorių. Tarptautinis Vynuogyno judėjimas teigiamai vertina moterų tarnavimą vadovaujančiose pozicijose, tačiau apsisprendimo laisvę palieka atskiroms bažnyčioms. Minėtų judėjimų bažnyčios moterų kunigystės klausimą skirtingai sprendžia ir Afrikos kontinente. Pietų Afrikos Zion Christian Church turi moterų pastorių, o Nigerijos Christ Apostolic Church (Aladura Pentecostal) neturi. Didžiausia pasaulio bendruomenė, Korėjos sostinės Seulo Yoido Full Gospel Church tarp vadovų turi ir vyrų, ir moterų.
H.L.