Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
MORKAUS 1, 9-13
Šeštadienis, 23 Gegužė 2009 18:02
Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: "Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi". Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.
Kartu su miniomis, plūstančiomis iš visos Judėjos ir Jeruzalės, pas Joną atėjo Jėzus... Štai kur jo tėviškė - Galilėjos Nazaretas. Provincija, tolima nuo sostinės, nuo Jeruzalės šventyklos. Šis faktas suteiks pagrindo daugeliui abejoti Jėzaus misija. Juk vienas iš Kristaus būsimų apaštalų- Natanaaelis Baltramiejus, išgirdęs apie Jėzų suabejojo: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?" (Jn.1,46) Nenuostabu, nes paprasto žmogaus akiai nėra matoma Dvasia, tarsi balandis nusileidžiantis iš dangaus. Ją matė Dievo Sūnus ir tik tie, kuriems Dievas panoro apreikšti: evangelistui Jonui. Gal dar kam, kurių vardų nežinome. Evangelistui Lukui? O gal ir didelėms minioms Jėzaus mokinių? Juk Dievo apreiškimas- ne žmonių sugebėjimų, norų ir ieškojimų rezultatas. Dievo apreiškimas- dovana, kurią tik jis pats suteikia. Evangelijos puslapiuose dar daug sutiksime tokių apreiškimų. Dažnai jie tokie neįtikėtini, stebuklais pavadinti. Ir leiskite paklausti- kas čia stebuklingo? Tai kad Dievas veikia dieviškai? Tiems, kuriems jis apsireiškia jis duoda galią tapti jo vaikais. Tikėjimu regėti neregimą, tačiau realų jo veikimą šioje būtyje. Vaikai nesistebi stebuklais, bet jais džiaugiasi. Stebėtis pradedame vis labiau įaugdami į kasdieninę buitį, kai ima tirpti tikėjimas. Ir dėkuj Jėzui, kuris savo Evangelijos jėga mus vėl grąžina į Dievo vaikų būrį. Kai stovime šalia mylimiausio Sūnaus gauname jo įsūnystės šlovę, Dievo privilegija tapti dangiškojo Tėvo vaikais. Ne tik matyti jo stebuklingą veikimą, bet juo gyventi ir džiaugtis. Net gyvenimo dykynėje, kasdieninėje buityje.
Šėtono gundyme būti su Jėzumi. Kartu su žvėrimis ir tarp angelų...