Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kalvinas... Varėnos miškuose (papildytas filmuku)
Antradienis, 02 Birželis 2009 20:20

Kalvinas... Varėnos miškuose (papildytas youtube-logo filmuku)

(English) (Français)

StovyklautojaiPasaulinei Reformatų Bažnyčių Aljansui (WARC) 2009 metus paskelbus Jono Kalvino Jubiliejiniais metais, WARC priklausančios Bažnyčios įvairiose šalyse įvairiai mini Didžiojo Reformatoriaus 500 gimimo metinių jubiliejų - vienos leidžia knygas apie jo gyvenimą, kitos iš naujo jo raštus, pamokslų rinkinius. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kuratoriai, parapijos ir dvasininkai šią iškilią datą mini projektu "Kalvinas netradicinėse Lietuvos erdvėse". Numatyta įvairiose Lietuvos vietose rengti reformatų susibūrimus, kurių metu bus pasakojama apie Jono Kalvino gyvenimą ir veiklą, skaitoma vienintelė į lietuvių kalbą išversta jo knyga "Auksinės krikščioniško gyvenimo tiesos", diskutuojama, giedamos giesmės.

Pirmasis šio projekto renginys vyko gegužės 29-31 dienomis Pošalčių kaime, Varėnos rajone, kur gausų reformatų būrį iš Biržų, Vilniaus priglaudė nuostabios sodybos šeimininkai Jūratė ir Alvydas Virbickai.

Pokalbis prasidėjo giesme. Kunigas Raimondas Stankevičius skaitė Šventąjį Raštą pagal Jono Kalvino "Auksinių krikščioniško gyvenimo tiesų" nuorodas.
knygosAurelija Arlauskienė supažindino susirinkusiuosius su Jono Kalvino, vieno žymiausių Reformacijos vadovų, gyvenimu bei teologinėmis, bažnytinėmis ir politinėmis idėjomis. (Plačiau apie J.Kalviną skaitykite www.ref.lt. Jonas Kalvinas. Teologija).
"Kas gali būti realiau už šią nerealią akimirką - išlakių pušų ošimas girios vidury, mes - jauni ir pagyvenę, susirinkę čia iš įvairių Lietuvos vietų, ir Jono Kalvino žodžiai, rašyti prieš penkis amžius mažame kambarėlyje Bazelio priemiestyje? - baigdama savo pranešimą klausė susikaupusių klausytojų Aurelija. - Gal tik nenuginčijamas faktas, kad J. Kalvino mintys tokios gilios ir gaivios, kad ir praėjus ištisiems šimtmečiams yra ko iš jų pasimokyti, atsigaivinti. Tiesiog panirti visa savastimi į jas ir mėgautis. Tam, kad bent šiek tiek pažintume J. Kalvino asmenybę, neužtenka vien žinoti datas, vietovardžius ir pavardes. Jei norime suprasti jo pažiūrų formavimąsi, turime suvokti jo dvasinį pasaulį. O tam reikia leistis į ieškojimų, pažinimo labirintus, esančius gausiuose knygose apie J. Kalviną. Deja, ne lietuvių kalba".
Evaldas Tamariūnas, Klaipėdos universiteto HMF Teologijos katedros studentas, perskaitė I-ąjį "Auksinių krikščioniško gyvenimo tiesų" skyrių "Nuolankus paklusnumas, tikras sekimas Kristumi". Ir maži, ir dideli ypatingai suklusę klausėsi minčių apie Šventąjį Raštą, kurį J. Kalvinas įvardijo "gyvenimo vadovu", apie šventumą, kaip svarbiausiąjį principą, ir jo, šventumo, siekimą, reiškiantį klusnumą Kristui. "Šventasis Raštas parodo ne tik šventumo šaltinį, bet ir kelią į jį - Kristų. Dangiškasis Tėvas Dievas mus su savimi sutaikino per Kristų, todėl Jis įsako mums panešėti į Kristų, tobulo žmogaus ir tikro Dievo žmoguje - pavyzdį mums. Savo gyvenime mes turime atskleisti Kristaus charakterį, nes kas gali būti svarbiau už šį jaudinantį tikslą? Iš tikrųjų ko daugiau galima reikalauti? Mes neturime reikalauti evangelinio tobulumo iš kitų krikščionių, jei patys nesistengiame tapti tobuli (...). Nėra teisinga daryti kompromisus su Dievu: bandyti atlikti tik dalį savo pareigų, o dalies neatlikti, kai to nesinori", - įtaigiu balsu J. Kalvino skaitančio Evaldo dėmesio nedrįso blaškyti nė pati mažiausioji klausytoja, ketverių metų Morta. linksma
"Jono Kalvino mintys - tai nieko nereikalingo. Viskas apgalvota, pergalvota. Svaru. Gilu. Paprasta. Labai talentinga. Didžiulė atsakomybė savo minčiai ir tekstui", - baigęs skaityti pirmąjį minėtos knygos skyrių savo įspūdį pirmasis nusakė Evaldas.
Aktyviai diskusijose dalyvavo ir kunigė Sigita Švambarienė, Klaipėdos ir N. Radviliškio parapijų administratorė, Vaikų globos namų „Vaiko užuovėja" kapelionė, Biržų ev. reformatų parapijos dvasininkė, į Pošalčių kaimą atvažiavusi su būriu Biržų ev. ref. parapijos jaunimo. Taip pat Danguolė Juršienė, Vilniaus ev. ref. parapijos seniūnų tarybos pirmininkės pavaduotoja, Dalija Gudliauskienė, seniūnė, leidinio "Vilniaus reformatų žinios" redaktorė, Justas Brazauskas, Evangelikų reformatų jaunimo draugijos "Radvila" aktyvistas, kunigas R. Stankevičius ir kiti.

Auksė Skiparytė
Aurelijos Arlauskienės nuotr.