Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos ev. ref. Sinodo eilinis 2009 m. suvažiavimas
Antradienis, 16 Birželis 2009 19:24

pamaldos_mBirželio 20-21 dienomis Biržuose posėdžiaus aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė - Sinodas. Kunigai, kuratoriai, parapijų delegatai ir kiti dalyviai yra kviečiami susirinkti registracijai prieš pamaldas Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose nuo 9:30 valandos. Sinodo atidarymo pamaldų Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje pradžia - 11:00 valandą.
Po pamaldų ir trumpos pertraukėlės - pirmoji sesija, kurios metu bus išrinkta 2009 metų eilinio Sinodo suvažiavimo vadovybė: Sinodo direktorius - iš pasaulietinių Sinodo kuratorių, cenzorius ir sekretorius - dvasininkai. Sinodas posėdžiaus pagal 2009 m. gegužės 16 dieną išplėstame Konsistorijos priešsinodiniame posėdyje Biržuose patvirtintą darbotvarkę. Pagal ją numatyta išklausyti generalinio superintendento kun. Rimo Mikalausko, Konsistorijos prezidentės kuratorės dr. Renatos Bareikienės, Sinodo revizijos komisijos vadovo Giedriaus Vaitiekūno, parapijų atstovų ir kitus pranešimus. Numatyta svarstyti bažnytinės atsakomybės, dvasininkų misijų - tarnystės parapijose klausimus.

kalvinasDvasininkai, Sinodo kuratoriai ir parapijose išrinkti delegatai Sinodo posėdžiuose turi sprendžiamojo balso teisę, tačiau visi evangelikai reformatai turi patariamojo balso teisę ir gali dalyvauti atviruose Sinodo posėdžiuose.
Šiemet Lietuvos ir pasaulio evangelikai reformatai mini iškilaus Šveicarijos reformatų teologo Jono Kalvino 500-sias gimimo metines. Šia progą į Lietuvą atvyks ir Sinodo suvažiavime Biržuose dalyvaus aukštas svečias iš Ženevos - Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso vadovas, generalinis sekretorius kun. dr. Setri Nyomi. Šeštadienį, popietinėje Sinodo sesijoje, 16:00 val., Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje kun. dr. Setri Nyomi skaitys pranešimą apie didžio Ženevos reformatoriaus Jono Kalvino teologinio palikimo reikšmę šių dienų Bažnyčiai ir pasauliui.
Birželio 21 dieną, sekmadienį, 11:00 valandą prasidės iškilmingos Sinodo pamaldos su šventa Vakariene, pamokslaus kun. dr. Setri Nyomi. Pamaldų metu bus paskelbti nauji Sinodo priimti sprendimai.

Kun. Rimas Mikalauskas
Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas