Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
1645 metų Biržų kunigaikštystės žemėlapis - UNESCO registre
Antradienis, 30 Birželis 2009 10:36
Antanas Seibutis

Balandžio pabaigoje Vilniuje Biržų muziejaus direktoriui G.Butkevičiui teko atlikti malonią misiją - iš Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos gauti liudijimą, kad vienas iš muziejaus eksponatų yra įtrauktas į UNESCO registrą. Muziejus dalyvavo Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis" kuriamame UNESCO programos „Pasaulio atmintis" Lietuvos nacionaliniame registre.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Dirmaitė ir Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis" pirmininkė Jolita Steponaitienė dar pernai pranešė, kad muziejaus teiktas pasiūlymas į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis" įrašyti žemėlapį „Mappa Księstwa Biržanskiego" buvo palankiai įvertintas ekspertų.
Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis" 2008 12 05 posėdžio nutarimu Nr1 žemėlapis į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis" įrašytas 27 numeriu kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas.
Kaip pasakojo G.Butkevičius, į šį registrą pateko tik keturių Lietuvos muziejų teikti eksponatai, tad mes, biržiečiai, galime tik didžiuotis, kad muziejuje saugomas pasauline vertybe pripažintas daiktas.
1645 m. Juzefo Naronovičiaus - Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis, unikalus XVII a. šaltinis, tiriant Biržų (1547 - 1811) kunigaikštystės įkūrimą ir raidą

unesco_px600

„MAPPA
Księstwa Biržanskiego
Dostatecznie y doskonale sprawdziwą dimensią
Nowo uczyniona
Roku panskiego 1645
Jašnie oswieconemu XIM na Biržach y Dubinkach Januszowi
Radziwillowi (...) unižony sluga, autor delineaty tey pracy y ręki swei
wlasney oddaię y ofiaruię
Jozeph Naronski

Žemėlapio autorius - Juzefas Naronovičius - Naronskis. Žemėlapis sudarytas 1645 m. lenkų kalba. Jo dydis 740x590 mm, mastelis - 1:12000. Žemėlapio vaizdas pasuktas 120 laipsnių kampu. Žemėlapis spalvotas, rusvai gelsvas, miškų masyvai nuspalvinti žaliai, valdų ribos - raudonai.
Viršutiniame kairiajame žemėlapio kampe nupieštas kunigaikštystės savininkų Biržų - Dubingių Radvilų giminės herbas, dėšiniajame viršutiniame - žemionių pora, šone - du raiteliai, vienas iš jų totorius. Apie žemėlapio buvimą buvo žinoma tik iš paties J.Naronovičiaus - Naronskio 1659 m. parašyto darbo „Geometria". Manyta, jog jis neišliko.
1993 05 07 Maltos ambasadorius Argentinoje Karolis Radvila žemėlapį padovanojo Lietuvos Kultūros ministerijai, prašydamas jį perduoti Biržų krašto muziejui „Sėla". 1993 - 1994 m žemėlapį P.Gudyno istorinių ir muziejinių vertybių restauravimo centre restauravo Dalia Jonynaitė.
Žemėlapyje apibrėžtos Biržų kunigaikštystės ribos, punktyrais pažymėta administracinė riba šiaurinėje kunigaikštystės dalyje, skirianti Upytės pavietą nuo Kuršo kunigaikštystės. Kunigaikštystei priklausę miesteliai žemėlapyje lokalizuoti, pateiktas jų išplanavimas. Miestelių planuose aiškiai matyti gatvių tinklas, bažnyčios, gynybiniai įtvirtinimai.
1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis leidžia nustatyti Radvilų kunigaikštystės dydį, ribas, sudėtį. Žemėlapyje aiškiai atsispindi astroliabijaus (padalyto į 360 laipsnių) ir trigonometrijos žinių taikymas.
Biržų kunigaikštystė kaip teritorinis - administracinis vienetas XVI - XVII a. kartografijoje dažniausiai nežymima. Ankstyviausias ir detaliausias šios teritorijos plokštuminis vaizdas yra J.Naronovičiaus - Naronskio žemėlapis.
Rašytinių ir kartografinių šaltinių sintezė leidžia rekonstruoti Radvilų Biržų valdos istoriją. J.Naronskis pirmasis Lietuvos - Lenkijos valstybės kartografijos praktikoje naudojo trianguliaciją kaip didelių plotų matavimo pagrindą.
Žemėlapio toponiminiai duomenys yra vertinga medžiaga Biržų krašto svarbios vietovardžių grupės genezei nustatyti. Nemaža jų dalis yra antroponiminės kilmės, atsirado iš Radvilų žemionių, kuriems tos vietovės priklausė, vardų bei pavardžių.
Žemėlapis sukurtas 1645 m. J.Naronovičius - Naronskis buvo ne tik Radvilų dvaro geometras, bet ir revizorius, tarnavo kunigaikščiams Jonušui Radvilai, vėliau Boguslovui Radvilai, keliavo po jų valdas, tad žemėlapio spausdinimo vieta nėra galutinai išaiškinta.
Žemėlapis - unikalus XVII a. šaltinis, tiriant Biržų kunigaikštystės įkūrimą ir raidą. Darbas pasižymi aukštu techniniu ir meniniu lygiu, už ką autorių vertino ir jo amžininkai. Dabar žinomas tik šis vienintelis egzempliorius. 1645 m. Biržų kunigaikštystės žemėlapis yra raritetas, vientisas - išlikęs visas, restauruotas, saugomas Biržų krašto muziejuje „Sėla"