Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
MORKAUS 3,1-5
Antradienis, 28 Liepa 2009 07:28

Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka: „Stok į vidurį!" O juos paklausė: „Ar šabo dieną leistina gerą daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?" Bet anie tylėjo. Tada, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: „Ištiesk ranką!" Šis ištiesė, ir ranka atgijo. Išėję fariziejai tuojau ėmė tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. (Mt 12,9-16; Lk 6,6-19)

Morkus mus vėl perkelia į svarbiausią nedidelės gyvenvietės centrą - sinagogą. Per šabą ten susirenka visi. Jauni seni, sveiki ir paliegę - maldai ir Dievo Žodžiui. Tačiau, matome, jog ne visi šiuo tikslu atėjo į sinagogą. Fariziejai - kovotojai už tradicinį tikėjimą, aišku, „tradicinį" tokį kokį jie jį įsivaizduoja - apsilankė, kad stebėtų Jėzų ir galėtų jį apkaltinti. Jėzus šiuos žmones pažįsta. Ir veikia. Pastato į vidurį žmogų, kuriam vyksta raumenų atrofija. Žmogų padžiūvusia ranka.

Biblijos komentatoriai mano, kad šią ranką pakirto liga po kažkokios traumos, sužeidimo. Liga galėjo progresuoti, iškilusi grėsmė viso žmogaus gyvybei. Anksčiau ranka buvo sveika ir vyras pragyveno iš savo rankų darbo. Dabar jau ne. Jis labai kenčia. Gal atėjo į sinagogą su viltimi, juk jos centre -Jėzus. Tas, kuris jau daugel išgydė.

„Stok į vidurį!" - Jėzaus įsakymas. Mielas broli, sese, kai patirsi panašių asmenišką XXI a. fariziejų puolimą, prisimink šią Evangelijos eilutę. Prisimink kas pasakė šiuos žodžius: „stok į vidurį!". Tai - ne jie tave pastato į visuomenės vidurį, dėmesio centrą. Pykčio, pavydo ir pagiežos pripildytas žmogus tokios galios neturi. Tokiu užketėjusių širdžių žmonių gyvenimo centre atsiduria dori žmonės Jėzaus galia. Nes centre - Jėzus. Ir tie, kuriuos Jis pašaukia atsistoti į vidurį. O niekšai visuomet yra stebėtojai iš šono. Provokatoriai slepiasi "už kadro" ir dažnai pasiunčia arčiau vidurio dar nepatyrusius savo bendrus. Na, juk jei kas nepavyktų, negi turi atsakyti? Šėtonas atsakomybę už savo darbus mielai patiki savo vaikams... O viduryje yra Jėzus. Jis atsakomybę prisiima visuomet sau, net ir tą, dėl kurios jis nesuklydo. Ar Jėzus susižeidė ranką? Juk ir ne Jam dėl jos turėtų skaudėti?

Patekti į Jėzaus veikimo centrą, tikriausiai, nėra labai malonu, patogu. Gal net sarmata. Kaip tai su savo bėda - „į vidurį!". Visi mato. Tačiau, jei jau Jis tave pakvietė, vadinasi ir gydo. Vadinasi sveiksti ar net jau pasveikai!

Ar Jėzus įveikė fariziejų širdžių kietumą? Pakeitė juos? Ne. Tiesa, po šio įvykio jie pasijuto silpni. Silpni tiek, jog ėmė tartis su tais, su kuriais šiaip draugauti fariziejams nepridera.... Erodininkai tikrai nebuvo dievobaimingumo ir tradicijų sergėjimo vaikinai. Pakanka pažvelgti į Erodo dvarą, pramogas jame ir Erodo asmeninį gyvenimą. Erodininkams labiau rūpėjo politiniai reikalai ir visa tai, kas užtikriną šiai dienai gerą būvį.