Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
DISTRIKTAS
Jeudi, 29 Mai 2008 05:46
There are no translations available.

 Distriktai - bažnytinės struktūros dalis, kuri apjungia tam tikro regiono parapijas. Distriktiniai sinodai – distriktų aukščiausioji savivaldos institucija. Vykdomąsias funkcijas pildė distriktų superintendentai arba trumpai vadinami - seniorais. Jų reziduojama parapija ir bažnyčia buvo distrikto centras, o bažnyčia – katedralinė. Senioramas buvo privalomas kolegialumo principas, kuomet senioras prieš priimdamas sprendimą turėdavo pasitarti su savo kolegomis dvasininkais bei pasaulietiniais Bažnyčios vyresniaisiais. Sprendimams priimti, reikalingas daugumos pritarimas. Mažėjant valstybės teritorijai bei parapijų skaičiui nuo veikusių Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 6 distriktų XIX pradžioje bebuvo likę 3. Tarpukario laikotarpyje Unitas Lithuaniae jurisdikcija buvo skiriama demarkacijos linija ir dvi šios Bažnyčios dalys veikė savarankiškai. 1940 metais vėl sujungtos, kaip du nominalūs distriktai. T.y. distriktinių sinodų suvažiavimų nebeliko ir visi rinkosi į vieną – provincinį (dažnai dar vadinamą generaliniu arba nacionaliniu Sinodu.) Iš esmės nuo XX a. distriktiniai sinodai nebeegzistuoja.