Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Švobiškio ev. ref. mūrinei bažnytėlei jau 220 metų
Samstag, den 24. Oktober 2009 um 10:59 Uhr
There are no translations available.

svobiskis2009m1789 m. spalio 10 d. Švobiškyje susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, kurio metu buvo pašventinta naujai pastatyta reformatų bažnyčia, senosios medinės bažnytėlės vietoje. Šaltiniai liudija, kad reformatų parapija čia veikė nuo XVI a. 8-9 dešimtmečių. Šias apylinkes valdęs kunigaikštis Martynas Švoba savo Testamente 1603 m. užrašo evangelikų reformatų parapijai savo žemių dalį, iš kurių pajamų turi būti išlaikytas dvasininkas ir prie bažnyčios veikiančios pradinės reformatų mokyklos mokytojas. Švobiškio evangelikų reformatų bažnytėlė yra dar kontrreformacinių konfliktų amžininkė ir kartu su Kėdainių, Kelmės ir Papilio evangelikų reformatų bažnyčiomis - viena iš seniausių evangelikų reformatų pastatytų bažnyčių Lietuvoje.

2009 m. spalio 10 d., po pietų, į Švobiškio evangleikų reformatų bažnyčią į paminėjimo ir padėkos pamaldas susirinko ne tik šios parapijos tikintieji, bet svečiai ir viešnios iš kitų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų, taip pat kaimyninių Romos katalikų parapijų. Apie pamaldas galite paskaityti Pasvalio r. laikraščio korespondentės Z. Magelinskienės ir fotografo V. Dulkės paruoštame straipsnyje, už kurį dėkojame žurnalistams ir "Darbas" redakcijai,  kurį galite paskaityt ir šioje mūsų svetainėje.

InfoRef.lt