Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Močiulskis Albertas Konstantinas
Antradienis, 03 Lapkritis 2009 13:52
Močiulskis Albertas Konstantinas

Kunigas Konstantinas Močiulskis

Albertas Konstantinas Močiulskis (1826.IX.27 - 1887.XI.2 Vilnius) 1845 - 49 m. studijavo teologiją Tartu (Dorpato) universitete. 1849 - 52 klebonavo Papilyje, 1852-87 m. Biržuose. Nuo 1867 iki 1882 m. buvo Biržų distrikto superintendentu. Jis su kun. Oskaru Kurnatausku Biržuose pastatė dabartinę reformatų bažnyčią. Tiksliau kun. Konstantino Mačiulskio (Koнстантинъ Мочульскій) veikla aprašyta Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kanonuose. Nuo 1881 m.  tarnavo generalinio superintendento ir Sinodo cenzoriaus pareigose, kuriose ištarnavo iki pat mirties 1887 m. Didžiają tarnystės laiko dalį - 35 metus jis praleido tarnaudamas ir gyvendamas Biržų parapijoje. Jis vienas iš tų dvasininkų kurie buvo mažiausiai kilnojami ir siuntinėjami po parapijas. Didžiąją tarnystės dalį kun. K. Mačiulskis atstovavo Biržų parapiją ir Žemaitijos distriktą kaip jo superintendentas sinodo kolegijoje, buvo šios kolegijos nariu nuo 1859 m., tarnavo devyniose kolegijos kadencijose.

R.S.