Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ceraskis Mykolas, kun., superintendentas (1753-1823)
Wednesday, 04 November 2009 09:23
There are no translations available.

Superintendetas kunigas Mykolas Ceraskis

1753 m. rugpjūčio 5 d. Juostaviečiuose, Nem. Radviliškio parapija, gimė kunigas Mykolas Ceraskis (Cerauskas Vaškas) reformatų literatūros leidėjas.

Ceraskių giminė buvo kilusi iš XVI a. Olandijos atsikėlusios šeimos, davusios Lietuvai kelias kartas kunigų. Kun. Mykolas Ceraskis buvo Nem. Radviliškio parapijos kunigo Mykolo Ceraskio sūnus. Mokėsi Slucke reformatų gimnazijoje, po to1774 m. studijavo Berlyno universitete, 1777-78 m. Marburge. Grįžęs Lietuvon, atnaujino kartu su kitais kunigais reformatų gimnaziją Kėdainiuose, uždarytą po kontrreformacijos siautėjimo. Buvo tos gimnazijos mokytojas, paruošė spaudai giesmyną - koncionalą.

1780 m. kunigavo Slucke, 1781 m Kėdainiuose, 1782 m. - Zabludove, nuo 1784 m. - Biržuose, 1811 m. buvo išrinktas Žemaitijos distrikto superintendentu.

Parengė ir išspausdino „Kozonis Padėkawonies po Ataiemimuy warpu", „Sanas katechiszmas arba pamoksley weikialams". 1818 m. M. Ceraskis buvo iškėlęs Vilniaus katalikų konsistorijoje bylą Antanui Strazdui už reformatų įžeidimą eilėraštyje „Numire Palszis". Poetas kun. A. Strazdas buvo nubaustas trim dienom rekolekcijų.

Mirė superintendentas kun. Mykolas Ceraskis Biržuose 1823 m. lapkričio 11 d.

"V.r.ž."inf.