Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kurnatauskas Oskaras, kun. vice-superint. (1834-1911)
Wednesday, 04 November 2009 10:01
There are no translations available.

Kunigas Oskaras Kurnatauskas
Kunigas Oskaras KurnatauskasBūsimasis kunigas Oskaras Kurnatauskas gimė 1834 metais Kražiuose, mirė - 1911 metais Rygoje. Jo tėvas - Titas Romanas buvo reformatų kunigas, klebonavo Kėdainių parapijoje, buvo išriktas Žemaitijos distrikto vicesuperindentu.

Oskaras Kurnatauskas, baigęs Slucko gimnaziją, studijavo Tartu u-te teologiją. Biržų reformatų parapijoje kunigavo 18 metų.

Kun. O.Kurnatauskas (Оскаръ Курнатовскій) ženkliai prisidėjo prie Biržų ev. ref. bažnyčios statybos, jis buvo bažnyčios statybos komiteto narys. Pagrindinius organizacinius darbus atliko kartu su superintendentu Konstantinu Močiulskiu.

1875 m. Kuršo konsistorijos ir Mintaujos reformatų parapijos pakviestas, nusikėlė į Mintaują, kur ėjo kunigo ir Konsistorijos patarėjo pareigas iki 1910 m. Iš Mintaujos suorganizavo Rygoje lietuvių reformatų parapiją, kuri ilgainiui išaugo iki 500 narių. 1910 m. persikėlė į Rygą. 1863-64 m. sukilimą likvidavus, rusų valdžios buvo apdovanotas medaliu „za usmirenie polskago mieteža".

R.S.