Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Neimanas Adolfas
Wednesday, 04 November 2009 10:51
There are no translations available.

Kunigas Adolfas Neimanas

Kun. Adolfas Neimanas (1845.XI.28 Bielske, Gardino gub. - 1921.VIII.24 Semipaltinske, Sibire) 1858-66 m. mokėsi reformatų Slucko gimnazijoje, gyvendamas reformatų Sinodo išlaikomame konvikte. 1867-73 m. studijavo Dorpato (Tatru) universitete teologiją.

1873 m. buvo ordinuotas diakonu. 1874.VIII.23 Biržų reformatų bažnyčioje ordinuotas kunigu ir paskirtas Švobiškio parapijos klebonu, kur ištarnavo 20 metų (1874 - 1894). Nuo 1894 - 1915 m. buvo Papilio p-jos klebonu. Parapijose išvystė plačią labdarą, įkurdamas Švobiškio ir Papilio parapijose paliegėlių prieglaudas. Jam vadovaujant, per trumpą laiką buvo atremontuoti bažnyčios tarnų namai, iškastas miestelio gyventojų patogumui bažnyčios rajone šulinys ir nudažytas ne tik bažnyčios stogas, bet ir jos sienos iš lauko ir iš vidaus.
1915 m. per I Pasaulinį karą, turėjo išvykti į Rusijos gilumą, į tolimą Semipalatinską, kur ir mirė.
Kun. Adolfas Neimanas su žmona Marija Grinfesaite užaugino keturis sūnus ir šešias dukteris. Buvo apdovanotas aukso kryžiumi ir Aleksandro III sidabro medaliu.

R.S.