Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Mizaras Jonas
Wednesday, 25 November 2009 12:50
There are no translations available.

Kunigas Jonas Mizaras

1901 01 21 - 1951 06 25

Evangelikų reformatų kunigas Jonas Mizaras gimė 1901 metų sausio 21 d. Biržų apskrityje, Iškonių kaime.

Pasiturinčių ūkininkų sūnus pradėjęs teologijos studijas Edinburgo reformatų kunigų seminarijoje Škotijoje, jas tęsė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1929 metais įšventintas į kunigus, Jonas Mizaras dirbo Švobiškio, Kėdainių, Kauno bei Skirsnemunės parapijose.

Tiek pirmosios, tiek antrosios sovietinių okupacijų darytos skriaudos mūsų tautai paskatino Joną Mizarą 1948 metais parašyti Antitarybinį memorandumą, kuris tapo vienu ryškiausiu lietuvių tautos neginkluoto pasipriešinimo pavyzdžių.

Už jo parašytą ir platinamą memorandumą Maskvos Ypatingasis pasitarimas Joną Mizarą nuteisė 10 metų lagerio. Iškentęs vos dvejus su puse metų tikrųjų pragaro kančių, kunigas mirė, o jo amžinojo poilsio vietą užliejo Bratsko užtvankos vandenys.[1]


[1] Dagys Valentinas. Kunigo Jono Mizaro MEMERANDUMAS. Dokumentinė apybraiža. - Panevėžys: UAB Panevėžio sp., 2003. - 4 p.