Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
KONFIRMACIJA
Vendredi, 12 Septembre 2008 20:15
There are no translations available.

Konfirmacija - evangelinio tikėjimo išpažinimo patvirtinimas. Būdingas Reformacinėms bažnyčioms Lietuvoje ir užsienyje. Vaikinai ir merginos sulaukusios brandos amžiaus, 15-17 metų (kanoniškai nėra patvirtintas konkretus amžius), po konfirmacinių kursų, iškilmingose pamaldose patvirtina savo evangelinį tikėjimo išpažinimą ir pirmą kart prieina Viešpaties Vakarienės (Komunijos). Suaugę asmenys, kurie buvo pakrikštyti kitose krikščioniškose bažnyčiose, bet apsisprendė  tapti vienos ar kitos Reformacinės bažnyčios nariu tai patvirtina konfirmacijos metu. Jei suaugęs asmuo yra nekrikštytas ir išreiškia norą krikštui - krikštas sujungtas su konfirmacija. Tai yra sąmoningu savo krikščioniškojo tikėjimo išpažinimu ir įsijungimu į konkrečią tikinčiųjų bendruomenę.

Konfirmacija jaunuolių tėvams ir krikšto tėvams yra regimas jų pareigų, gautų vaiko krikšto metu, įvykdymo ženklas. Tėvai nebėra tiesiogiai atsakingi už sūnaus/dukters ar krikšto sūnaus/dukters krikščionišką auklybą bei evangelikam mokymui nepriimtiną elgesį. Savo tikėjimą jau patvirtinęs asmuo yra asmeniškai atsakingas prieš Dievą ir jo surinkimą.

Norintys patvirtinti savo tikėjimo išpažinimą (konfirmuotis) paprastai kreipiasi pas parpijos dvasininką ir pradeda lankyti konformacinį kursą. Vienas esminių šio kurso tikslų - paruošti krikščionį savarankiškam tikėjimo gyvenimui surinkime (Šv. Rašto pažinimas ir bažnytinės atsakomybės/teisės principai), pasiruošti Komunijai (atlikti išpažintį Dievui), asmeninei krikščioniškai misijai. Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinėje teisėje yra nustatyta, kad parapijų ar bažnyčios savivaldoje sprendžiamąja teisę turi tikintieji patvirtinę savo išpažinimą (konfirmuoti). Konfirmacija taip pat privaloma kuriant šeimą bažnytinėje santuokoje.