Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
KONSISTORIJA
Friday, 12 September 2008 20:18
There are no translations available.

Konsistorija arba dar vadinama Sinodo kolegija yra Bažnyčios žemesnioji (antroji po Sinodo) sprendžiamoji institucija. Sinode renkama 3 metų kadencijai iš keturių dvasininkų ir keturių pasaulietinių Bažnyčios vyresniųjų (kuratorių) arba parapijų išrinktų atstovų (delegatų). Konsistorija paprastai posėdžiams susirenka kartą į mėnesį ir priima protokolinius sprendimus. Susirinkimų vieta Biržuose, tačiau dažnai vyksta išvažiuojamieji posėdžiai lankant kitas parapijas. (Pvz.: per 2006 metus Konsistorijos posėdžiai įvyko: tris kartus Biržuose ir po vieną kartą Vilniuje, Švobiškyje, anksčiau posėdžiauti Konsistorija buvo priimta Kėdainių, Panevėžio parapijose).