Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dilys Jonas, kuratorius (1887-1973)
Monday, 28 December 2009 18:22
There are no translations available.

Kuratorius Jonas Dilys
1887 06 23 - 1973 02 25

Jonas Dilys gimė1887 birželio 23 d. Biržų vlsč. Svidžių kaime. Mokėsi Nem.Radviliškyje, Kaune, Kijeve. Peterburge. 1919 m. sausio 19 d. pradėjo mokytojauti Biržų progimnazijoje, dėstydamas pasaulinę istoriją. Labai domėjosi kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu. 1920 m. įsijungė į Biržų dailės draugijos „Mūza" darbą.

Vadovavo1923 metų Lietuvos gyventojų ir turto surašymui Biržų valsčiuje. Padėti atlikti surašymą pasitelkė vyresniųjų klasių mokinius. Trumpą laiką buvo Biržų meteorologinės stoties vedėju.

Priklausė ir veikė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Biržų skyriuje, iki Sąjungos uždarymo 1936 m. Ilgą laiką buvo Biržų žemės ūkio draugijos nariu. Iš mokytojavimo Biržų gimnazijoje buvo atleistas 1928 metais. Mokiniai jį labai mėgo, bet dėl švelnaus būdo ne visada sugebėdavo palaikyti klasėje rimti.

Nuo 1928-jų iki 1940-jų metų buvo Biržų Spaudos Fondo knygyno vedėju. Kurį laiką ėjo Biržų apskr. švietimo skyriaus vedėjo pareigas. Vokiečių okupacijos metais gyveno savo ūkyje Svidžiuose. Nuo 1944 m. dvejus metus vėl buvo švietimo skyriaus vedėju. 1946 m. buvo paskirtas Papilio gimnazijos mokytoju ir išrinktas švietimo ir meno darbuotojų profsąjungos Biržų apskr. komiteto pirmininku.

Susilpnėjus sveikatai, 1947 m. pedagoginio darbo atsisakė, ir buvo paskirtas Biržų muziejaus direktoriumi. Taip ir nesukūręs šeimos, po kurio laiko grįžo gyventi į savo gimtąjį kaimą Svidžius. Dirbo jo namuose įrengtoje klube-skaitykloje.

Daugelio biržiečių mokytojas, ev. reformatų Bažnyčios kuratorius, Jonas Dilys išlieka atmintyje kaip kuklus, ramaus būdo, doras, nuoširdus, jautrios sielos žmogus, kilnus humanistas, besiilsintis savo gimtojo kaimo kapinėse.

Pasinaudota J.Kregždės straipsniu „Mūsų sparnai" Nr. 34, psl.77