Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Jurėnas Algirdas (1919-2007)
Dienstag, den 05. Januar 2010 um 16:27 Uhr
There are no translations available.

Šv. Rašto vertėjas Algirdas Jurėnas

Šv. Rašto vertėjas į lietuvių kalbą, kunigas, profesorius dr. Algirdas Jurėnas gimė 1919 m. kovo 1 d., Puikiuose, Tauragės raj., Jono ir Zuzanos Jurėnų šeimoje.

Dr. A. Jurėnas 1938 - 41 metais studijavo filosofiją Kauno VDU universitete, po karo - teologiją Tiubingeno universitete, Vokietijoje. Emigravęs į Čikagą, tęsė teologijos studijas Čikagos, vėliau Harvardo universitetuose ir 1967 metais jam buvo suteiktas daktaro laipsnis. Lietuvių tarpe dr. A. Jurėnas pasižymėjo kaip Švento Rašto vertėjas, išvertęs į lietuvių kalbą visą Bibliją iš hebrajų, graikų ir aramėjų kalbų. Dr. Jurėnas nuo 1967 iki 1983 metų buvo filosofijos profesorius Maine Valstijos universitete, taip pat dėstė teologiją Bangor, Maine kongregacinės United Church of Christ teologijos seminarijoje.

Paskutinius dešimt metų Algirdas su žmona Tebija lankė Bridgton Alliance menonitų bažnyčią.

Mirė dr.Algirdas Jurėnas 2007 m. kovo 2 dieną Harrison, Maine valstijoje, sulaukęs 88 metų amžiaus.
Algirdas paliko liūdinčius: žmoną Tebiją, sūnų Remigijų, dukras Galindą ir Astrą bei keturis anūkus.

„ V.r.ž." inf.