Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
SINODAS
Vendredi, 12 Septembre 2008 20:28
There are no translations available.

Sinodas - nacionalinis, generalinis, provincinis. Aukščiausia šiuo metu evangelikų reformatų savivaldos institucija Lietuvoje. Pagal savo suvažiavimo laiką sinodai yra skirstomi į eilinius ir neeilinius. Eilinių suvažiavimų vieta ir laikas yra apibrėžtas paties Sinodo 1930 metais: per Jonines, Biržuose. Neeilinių Sinodo suvažiavimų datą ir vietą nustato arba pats Sinodas eiliniame suvažiavime arba Sinodo išrinkta tarpsinodinė institucija – Konsistorija arba Sinodo kolegija. Sinodas taip pat renka Bažnyčios arba generalinį superintendentą (sèniorą) bei vice-superintendentą (vice-seniorą), ordinuoja ir skiria kunigus tarnauti parapijose, renka Sinodo pasaulietinius nuolatinius narius (kuratorius), yra galutinė bažnytinės atsakomybės (disciplinos) institucija, bažnytinės teisės aktų (kanonų ir memorialų) priėmimo institucija. Įprastai Sinodas renkasi kartą per metus Joninių savaitgalį. Šiuo metu Lietuvos reformatų Bažnyčią sudaro vienas distriktas. Praeityje ją sudarė iki 6 distriktų. Jiems vadovavo distriktų superintendentai (seniorai), kurie buvo renkami distriktiniuose sinodų suvažiavimuose. Provinciniame arba generaliniame Sinode iš jų buvo renkamas vyriausiasis arba generalinis superintendentas.