Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų mieste - mintys apie J. Kalviną ir švietimą
Penktadienis, 05 Vasaris 2010 11:48
Reformatų mieste - mintys apie J. Kalviną ir švietimą

Kėdainiai - centrinėje Lietuvoje dalyje įsikūręs rajono centras, garsus giliomis reformacijos laikų mokslo, švietimo, kultūros tradicijomis. Šiame mieste 1625 m. Kristupas Radvila įkūrė evangelikų reformatų parapinę mokyklą, kuri 1631 m. išaugo iki vidurinės. 1640 -aisiais, uždarius evangelikų reformatų mokyklą Vilniuje, Kėdainių mokykla tampa svarbiausia protestantiška mokykla Lietuvoje.

1647 m. kunigaikštis Jonušas Radvila reformavo mokyklą į lotyniško pavyzdžio humanitarinę gimnaziją, kuri Europos mokyklų pavyzdžiu pavadinta „Šviesiąja" (Gymnasium Illustre).

Todėl nenuostabu, kad būtent šiame mieste š. m. sausio 28 d. Šviesiojoje gimnazijoje buvo skaitoma paskaita apie didįjį reformatų teologą, Bažnyčios tėvą, Joną Kalviną. Prelegentas - prancūzų hugenotų šaknų turintis reformatų teologas, publicistas Holger Lahayne (jo protėviai vėliau pabėgo į Vokietiją). H. Lahayne šiuo metu gyvena Šiauliuose, yra reformatų parapijos narys, dėsto krikščioniškame koledže Šiauliuose.

Skambant Kalvino metų himnui, renginį pradėjęs Kėdainių ev. reformatų parapijos administratorius kun. R. Stankevičius pasidžiaugė į paskaitą susirinkusiais gimnazistais, mokytojais, miesto visuomene, o taip pat svečiais - nepabūgusiu pūgos ir iš Biržų atvykusiu reformatų jaunimu, sėkmingai „atvairuotu" snieguotais keliais kun. Sigitos Švambarienės.

Džiugu, kad ir šiaip turiningą renginį dar labiau praturtino nuoširdžiai pristatytas Kėdainių Šviesiosios gimnazijos projektas apie Kėdainius ir reformatus. Šiltas gimnazistų bendravimas, reformacijos laikus menanti apranga ne tik praplėtė akiratį, bet ir sušildė susirikusiųjų širdis. Gimnazistai apžvelgė visą gimnazijos istorinį laikotarpį nuo reformacijos laikų iki dabarties.
H. Lahayne paskaita, iliustruota istorinėmis ir dabarties nuotraukomis, - svarbiausioji susibūrimo dalis, paliko gilų įspūdį! Prelegentas akcentavo Jono Kalvino minties svarbą švietimui, reformatų teologinių nuostatų svorį jaunimo auklėjime ir daugelį kitų šiandien itin aktualių dalykų, kartais nepelnytai užmirštų.

Po paskaitos iškilusius klausimus ne tik apie švietimą, bet ir apie reformatus, jėzuitus ir evangelišką tikėjimą uždavinėjo ir gimnazistai, ir mokytojai, ir Kėdainių miesto žmonės.

Į Lietuvą atėjusi reformacija nešė pažinimą, mokslą, tikėjimo supratimą. Šis H. Lahayne švietėjiškas darbas tik patvirtino, kad ir šiais laikais reformatai stengiasi toliau šviesti visuomenę, skleisti laiko patikrintas ir išbandytas vertybes.

Visą Holger Lahayne paskaitą skaitykite čia: "Mokyti visą tautą..."

Steponas Tautkus