Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Božimovskis Jonas vyr., kun. superintendentas (1610-1673)
Thursday, 18 February 2010 13:17
There are no translations available.

Gimė 1610 10 11. Reformacijos judėjimo Lietuvoje veikėjas, lietuvių raštijos puoselėtojas.Žemaitijos žemėlapis XVI a. Nuo 1626 m. mokėsi Slucke, vėliau - evangelikų alumnate Šiluvoje. Nuo 1631 06 16 iš Šiluvos buvo perkeltas į Kėdainius, kur dirbo katechetu. 1632 m. Kėdainių sinodo nutarimu pasiųstas studijuoti į užsienį - įstojo į Olandijos Utricho universitetą. 1636 m. studijavo Leidene, 1637 - Frenkeryje. 1638, baigęs aukštuosius mokslus, buvo ordinuotas kunigu ir sugrįžo į Lietuvą. Čia jį paskyrė Naujamiesčio klebonu. 1652 07 24 J. Božimovskis išrenkamas Žemaičių konsenjoru, 1653 m. - Žemaičių senjoru. Tada jis atvyko į Kėdainius. Tuo pat metu atliko ir 1663 m. jam paskirtas Vilniaus senjoro pareigas. Kėdainiuose nemažai laiko skyrė literatūriniam ir leidybiniam darbui. 1653 m. kartu su S. Minvydu ir S. Tamošausku sudarė "Katekizmą", kuris atskira dalimi buvo įtrauktas į „Knygą nobažnystės". Tais pačiais metais ir su tais pačiais autoriais spaudai parengė leidinį „Maldos krikščioniszkos Wisokiam meatuy..." ir „Summa arba trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu...". Šie religiniai skaitymai išversti iš Jurgio Žarnowco "Postilės".

Vertė Naująjį Testamentą. Užbaigti šio darbo nespėjo. Mirė 1673 01 08. Šį jo pradėtą darbą kartu su Samueliu Bitneriu tęsė sūnus Jonas Božimovskis. Biblijos vertimo rankraštis sudegė 1681 m. per Biržų klebonijos gaisrą.

R.S.