Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tamošauskas Samuelis
Thursday, 18 February 2010 13:44
There are no translations available.

Gimė apie 1605 m. Geras lietuvių kalbos žinovas, evangelikų teologas. Mokėsi Biržuose, materialiai remiamas Lietuvos evangelikų reformatų, studijavo užsienyje. Spėjama, kad 1630 m. jis Prancūzijoje buvo ordinuotas evangelikų reformatų kunigu. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą, o kitais metais buvo paskirtas Kėdainių evangelikų parapijos kunigu. Garsėjo kaip aktyvus reformacijos šalininkas. Nuo 1638 m. - evangelikų reformatų Žemaičių distrikto superintendentas. Nuo 1631 08 01 iki 1650 04 16 dalyvavo ir dažniausiai pirmininkavo visiems evangelikų sinodams Kėdainiuose. Dalyvavo 1644 m. Ordos konvokacijoje. Kartu su J. Božimovskiu, S. Minvydu Kėdainiuose išleido tris evangelikų reformatų maldų knygeles: Katekizmą. „Maldos krikščioniszkos wisokiam meatuy...", „Summa arba trumpas iszguldimas Ewangeliu Szwentu...".

Manoma, kad jis redaguodavo savo kolegų rašto darbus.

Mirė 1650 m. rugpjūčio mėn. Kėdainiuose. Čia ir palaidotas.

R.S.