Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Chilinskis Samuelis Boguslavas, kun. (1631-1668)
Thursday, 18 February 2010 13:48
There are no translations available.

Gimė apie 1631 m. reformatų kunigo Adrijono Chilinskio šeimoje, manoma, kad Raseiniuose. Pirmasis Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas. 1653 m. buvo Švobiškio fundacijos alumnatas Kėdainiuose. 1654 m., gavęs stipendiją, išvyko studijuoti teologiją į užsienį. 1654 m. gegužės mėn. Studijas pradėjo Olandijos Frenkerio universitete. 1657 m. balandžio mėn. išvyko mokytis į Londoną - Oksfordo universitetą. 1557 10 20 pradėjo į lietuvių kalbą versti Bibliją. Tam darbui atsidėjo du metus. 1569 m. išspausdino anglų kalba brošiūrą, kurioje reklamavo savo darbą - Biblijos vertimą. Anglijoje buvo išspausdinta tik dalis jo Biblijos vertimų. 1661 m. jis sugrįžo į Lietuvą ir apie savo atliktą darbą pateikė ataskaitą Kėdainių sinodui. Kadangi jo atliktas Biblijos vertimas nebuvo idealus, Sinodo paskirti recenzentai šį įvertino gana kritiškai. Jį sukritikavo pats Jonas Božimovskis. Po to S. B. Chilinskiui buvo pasiūlyta tęsti Senojo Testamento vertimą, o Naujojo Testamento vertimas patikėtas Jonui Božimovskiui, Biblijos vertimo finansavimas nutrauktas. Tai įžeidė S. B. Chilinskį ir jis darbą nutraukė, o 1681 m. vertimo rankraščiai pateko į makulatūrą. Yra išlikę trys nebaigtos spausdinti S. B. Chilinskio į lietuvių kalbą išverstos Biblijos egzemplioriai.

Paskutiniuosius savo gyvenimo metus S. B. Chilinskis praleido dideliame skurde. Mirė jis 1668 m. Londone.

R.S.