Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bitneris Samuelis, kun., superintendentas (1632-1710)
Jeudi, 18 Février 2010 13:50
There are no translations available.

Gimė apie 1632 m. Lenkijoje reformatų kunigo Martyno Bitnerio šeimoje. Į Lietuvą atvyko kartu su savo šeima. Buvo nusistatęs ir veikė prieš Lietuvos valstybę. S. Bitnerio tėvas nuo 1654 m. buvo Užnerio konsenjoras, nuo 1660 m. - senjoras.

Samuelis Bitneris nuo 1651 05 31 mokėsi Frankfurto prie Oderio universitete. 1663 m. ordinuotas kunigu, 1668 m. paskirtas lektoriumi, 1670 - diakonu, 1673 - Naujamiesčio klebonu, 1687 m. išrinktas Vilniaus konsenjoru, 1688 - senjoru (superintendentu). Po to įsikūrė Biržuose. 1698 išrinktas Žemaičių senjoru ir tuo pat metu buvo Karaliaučiaus reformatų parapijos klebonu. J. Ozemblovskio litografija, vaizduojanti Kėdainius XIX a. pradžioje

1680 m. jis kartu su Jonu Božimovskiu jaunesniuoju, Stanislovu Monkevičiumi ir Samueliu Lipskiu ėmėsi tęsti J. Božimovskio (vyresniojo) pradėtą darbą - Biblijos vertimą. Vertimo rankraščiai sudegė per Biržų klebonijos gaisrą.

1680 m. Karaliaučiuje išleistas S. Bitnerio spaudai parengtas leidinys „Pradzia pamoksla del mazu Weykialu..." Tai antrasis, jau išplėstas, 1653 m. "Katekizmo" leidimas. Knygelės leidimą parėmė Karolina Radvilaitė. Šis leidinukas buvo pirmasis po M. Mažvydo "Katekizmo" išspausdintas elementorius, skirtas mokykloms.

1695 Vilniaus sinodas pavedimu S. Bitneris ėmėsi į lietuvių kalbą versti Naująjį Testamentą. S. Bitneris išvertė didžiąją jo dalį. Jam talkino Jonas Božimovskis jaunesnysis, o vertimą Mažajai Lietuvai pritaikė P. Z. Šusteris. Šis vertimas buvo išleistas 1701 m. Karaliaučiuje ir vadinosi „Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus..." Šiuo savo darbu jis daug kuo nusipelnė Lietuvos raštijai. Tačiau reikia paminėti, kad tuo pat metu S. Bitneris aktyviai užsiėmė veikla, kurios tikslas buvo griauti Lietuvos valstybingumo pamatus.

Mirė Samuelis Bitneris 1710 m.

R.S.