Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Rasijus Adomas
Thursday, 18 February 2010 13:52
There are no translations available.

Gimė apie 1560 m. (tiksli gimimo vieta nežinoma). Profesionalus 17 a. pedagogas, literatas. 1604-1608 metais mokėsi Dancingo gimnazijoje. Tuo laiku buvo išspausdintos A. Rasijaus filosofijos disputų, kuriuos organizavo dėstytojas B. Kekermanas, tezės.

1609 m. A. Rasijus grįžo į Lietuvą. Čia dėstė retoriką, evangelikų reformatų aukštesniojoje mokykloje. Vėliau mokėsi Karaliaučiuje ir tęsė Dancingo gimnazijoje pradėtą literato praktiką. Čia ėmėsi rašyti Vilniuje sumanytą traktatą apie miestiečius ir kilmingumą. 1610 m. išspausdino platų būsimosios knygos „Traktato apie prekybą" prospektą, o 1611 m. Karaliaučiuje ir visą knygą. Tais pačiais metais Karaliaučiuje buvo išspausdinta ir kita A. Rasijaus knyga - veikalas apie logiką. Leidinys buvo skirtas jo buvusio mokytojo B. Kekermano logikos vadovėlio apgynimui nuo neteisingos kritikos.

1615 m. kunigaikštis Kristupas Radvila A. Rasijų iš Karaliaučiaus pasikvietė į Biržus. Čia jam buvo pavesta reorganizuoti Biržuose veikusią evangelikų reformatų mokyklą į gimnaziją. Biržuose A. Rasijus dirbo gimnazijos rektoriumi, dėstė retoriką ir kitas disciplinas, užbaigė rašyti Vilniuje sumanytą ir Karaliaučiuje pradėtą knygą „Politikos ir teisės traktatas apie kilmingumą ir prekybą". Po 1612 m. A. Rasijus buvo pakviestas mokytojauti į Radvilos dvarą. 1624 m. A. Rasijus apsigyveno Kėdainiuose ir užsiėmė pedagogo praktika, 1626-1628 metais buvo Žemaičių distrikto superintendentas.

Mirė A. Rasijus Kėdainiuose. Palaidotas ten pat, ant natūraliai išlikusios kalvos (netoli dabar stovinčių Kėdainių savivaldybės rūmų).

R.S.