Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Evangelikų reformatų bažnyčia glaudė vokiečių karių palaikus
Šeštadienis, 20 Vasaris 2010 09:44

karstaiArtūras Navickas     muge

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios klebonijoje maždaug porą mėnesių glaudėsi per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių 150 Vokietijos kariškių palaikai. Lietuvoje vokiečių karių palaikų ieškoma jau maždaug 10 metų. Šįmet didžiausi kasinėjimai buvo surengti Tauragės ir Jurbarko rajonuose.

Tvarka - net ir per karą. Vokiečiai ne be reikalo garsėja tvarka - žuvusieji net per karą buvo laidojami, prisilaikant griežtų taisyklių. Viskas būdavo kruopščiai aprašoma - ir parinktųjų kapaviečių požymiai, pagal kuriuos jas galima atrasti, ir žuvusiųjų palaidojimo eiliškumas, vardai, pavardės, ir kiti svarbiausi duomenys (pavyzdžiui - ūgis).

Be to, kiekvienas vokiečių kareivis buvo laidojamas su individualiu metaliniu žetonu, kuriame nurodyti jo asmens duomenys. Tokiose kapavietėse net ir dabar, po karo praėjus daugiau kaip pusšimčiui metų, pavyksta nustatyti beveik visų palaidotųjų asmenybes.

Prieš kelerius metus - Krakėse
Šios publikacijos autoriui prieš kelerius metus teko stebėti, kaip vokiečių karių palaikų buvo ieškoma Krakėse. Ekspedicijos iš Vokietijos atsivežti archyvai bylojo, kad kariai buvo laidojami Krakių bažnyčios šventoriuje - tiek ir tiek metrų nuo tvoros. Kasinėtojai tą vietą aptiko be ypatingo vargo. Darbams vadovavęs Manfredas Drobė pasakojo susidūręs tik su vienu netikėtumu: dalies palaidotųjų individualūs žetonai buvo įdėti į pinigines - greta metalinių monetų. O žemė bei drėgmė per dešimtmečius darė savo - skirtingas žetonų ir monetų metalas kažkaip sureagavo, tad atkasus imdavo trupėti tiesiog rankose.

Tačiau archyvai bylojo, kad arčiausiai tvoros palaidotas toks ir toks kareivis, o toliau išvardinti visi iš eilės. Pagal šį eiliškumą nustatytas atkastųjų asmenybes papildomai tikslinti padėjo pas kai kuriuos aptikti neblogai išsilaikę žetonai. Prireikus buvo matuojamas griaučių ūgis, tikslinami kiti požymiai, tad palaidotųjų asmenybes pavykdavo nustatyti visiškai patikimai.

Atpažįstami ne visi

Šįmet analogiškos ekspedicijos buvo surengtos keliose Lietuvos vietovėse. Didžiausios - Jurbarko ir Tauragės rajonuose. Jurbarko rajono Lapgirių kaime kurį laiką veikė vokiečių armijos karo ligoninė. Maždaug 80 sužeistųjų pagydyti nepavyko - jie buvo palaidoti netoliese.

Palaidotųjų Lapgiriuose asmenybes nustatyti pavyko patikimai - mat juos laidojo patys vokiečiai. Kur kas sunkiau buvo Tauragės rajono Visbutų kaime - ten nuo 1945 iki 1947 metų tarybinė armija buvo įsteigusi vokiečių belaisvių koncentracijos stovyklą. Tarybinė koncentracijos stovykla - ne vokiečių armijos karo ligoninė: žuvusieji be jokių drabužių ir žetonų buvo užkasami žvyro karjero tranšėjose. Dabar jų asmenybes nustatyti beveik neįmanoma - gali padėti nebent atsitiktinumai. Archyvai byloja, kad Visbutuose palaidota apie 100 vokiečių kareivių. Per kasinėjimus pavyko aptikti maždaug pusės jų palaikus.

Sunkiai sekėsi nustatyti asmenybes ir 14 karių, palaidotų Tauragės rajono Kesčių kaime: mat vokiečių armijai skubiai atsitraukus, šiuos žuvusiuosius palaidojo vietiniai gyventojai.

,,Volksbund" dėkoja bendruomenei
Per Antrąjį pasaulinį karą žuvusių karių palaikų visame pasaulyje ieško ir jų deramu perlaidojimu rūpinasi tautinė vokiečių organizacija ,,Volksbund".

,,Volksbund" atstovų teigimu, šį darbą Lietuvoje tikimasi atlikti iki 2016 metų. Dalį tam reikalingų lėšų skiria privatūs asmenys, likusius - Vokietijos valstybė. Vokiečiams padeda Lietuvos kultūros ministerijos Karių kapų priežiūros ir tvarkymo specialistai. Visus atkastuosius palaikus kruopščiai tiria ekshumatoriai - jie arba nustato palaidotųjų asmenybes, arba konstatuoja, kad to padaryti neįmanoma, tada palaikai sudedami į specialius karstelius ir vežami perlaidoti į tam pritaikytas kapines.

Lietuvoje vokiečių kariams skirtos dvi kapinės - Kaune (Aukštuosiuose Šančiuose) ir Klaipėdoje. Be to, dalį atpažintų palaikų pasiima bei perlaidoja artimieji.

Jau minėta, kad šią vasarą ,,Volksbund" ekspedicijos buvo surengtos keliose Lietuvos vietovėse. Visus atrastus vokiečių karių palaikus reikėjo suvežti į vieną vietą, o tam idealiai tiko geografiniame šalies centre esantys Kėdainiai. Šį mėnesį iš Kėdainių visi palaikai buvo pervežti ir perlaidoti Aukštųjų Šančių kapinėse.

,,Volksbund" atstovas Tomas Sokas per ,,Kėdainių mugę" perduoda nuoširdžią padėką šią misiją padėjusiai atlikti mūsų rajono evangelikų reformatų bendruomenei.