Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Neimanaitė Aleksandra
Monday, 08 March 2010 19:32
There are no translations available.

Vasario 6d. laikraštyje „Šiaurės rytai" Biržų krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas Antanas Seibutis, rašo, kad prieš 80 metų Biržuose buvo įsteigtas Valstybės centralinio knygyno Biržų skyrius, kuris laikomas Biržų bibliotekos pirmtaku. Mums, reformatams, įdomu tai, kad pirmąja Biržų bibliotekos vedėja dirbo evangelikų reformatų kunigo, ilgamečio Švobiškio ir Papilio parapijų klebono Adolfo Neimano (1845 - 1921) duktė Alisa Neimanaitė. Jos motinos našlės kunigienės Marijos Neimanienės namuose Reformatų gatvė 6 iš pradžių ir įsikūrė biblioteka. Po kurio laiko buvo perkelta į Kokuškienės namus, kuriuose turėjo jau du kambarius. 1931m. rudenį biblioteka persikėlė į Rotušės gatvėje esantį pastatą ir išbuvo ten net iki 1978m.

Viešosios bibliotekos Biržuose steigimu pirmasis vietinėje spaudoje 1924m. ėmė rūpintis reformatas poetas Kostas Snarskis-Žvaigždulis. „Biržų žiniose" straipsnyje „Viešosios bibliotekos reikalu" jis kvietė biržiečius pradėti rinkti knygas ir steigti viešąjį knygyną.

Prireikė ištisų šešerių metų, kol Švietimo ministerija priėmė sprendimą knygynui steigti lėšas įtraukti į 1930m. valstybės biudžetą. 1930m. vasario 1d. pradėjo veikti Biržų biblioteka - Valstybės centralinio knygyno Biržų skyrius, jo vedėja paskirta Aleksandra Neimanaitė.

Aleksandra - Alisa užaugo Papilio klebonijoje. Jos tėvas kun.Adolfas Neimanas su žmona Marija Grinfelsaite užaugino keturis sūnus ir šešias dukteris. Viena iš Aleksandros seserų - Ona Yčienė buvo LERB kuratorė, daug jėgų atidavusi Lietuvos reformatų Bažnyčiai, Marija Neimanaitė - caro laikais tėvo įsteigtoje Papilyje liaudies mokykloje mokė vaikus lietuvių kalbos, Elena Seryskienė ir anksti mirusi Jadvyga Ježek - pianistės, savo muzikinę veiklą pradėjusios koncertuodamos Biržų krašte.

Garbingiausias ir daugiausiai lietuviams reformatams nusipelnė jauniausias Aleksandros brolis - Lietuvos ev. reformatų gen. superint. kun. Stasys Neimanas.

„V.r.ž."inf.